Download
mechanik samochodowy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mechanik samochodowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mechanik samochodowy

Mechanik samochodowy

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mechanik samochodowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mechanik samochodowy

  2. Kilka słów o zawodzie • Mechanik samochodowy jest pierwszą osobą, do której ludzie zwracają się o pomoc, gdy ich auto odmawia współpracy. O ile z naprawą pomniejszych usterek można sobie dać radę samodzielnie, o tyle gdy w grę wchodzą bardziej poważne uszkodzenia, wizyta w zakładzie mechaniki pojazdowej staje się nieunikniona. Dobry mechanik pojazdowy potrafi szybko zdiagnozować, w czym tkwi problem oraz znaleźć stosowne rozwiązanie. Od jakości jego pracy w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, ponieważ błędy w sztuce lub diagnozie stanu technicznego auta mogą być katastrofalne w skutkach.

  3. Obowiązki zawodowe • Mechanik samochodowy powinien mieć wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne samochodowe oraz prawo jazdy kat. B, a także doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług samochodowych (np. wymiana opon, oleju, montaż układu wydechowego itp.). Toteż mechanik musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu. Istotną cechą w tym zawodzie jest zdolność koncentracji uwagi, która pozwala na znalezienie usterki, a także spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia. Poza tym, osoba taka powinna cechować się cierpliwością, dokładnością oraz dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, dużą sprawnością fizyczną i manualną oraz dobrym wzrokiem, słuchem i węchem. Alergia na substancje chemiczne, tj. oleje, smary, paliwa itp. i wada wzroku, której nie ma możliwości skorygować okularami oraz zaburzenia koordynacji ruchowej - dyskwalifikują kandydata do wykonywania tego zawodu.

  4. wykształcenie • Zawodowe • Technikum-Średnie Zawodowe • Wyższe politechniczne

  5. wynagrodzenie • Średnie zarobki kształtują się od 1500 do 4000 brutto • Najwięcej bo nawet ponad 10000 tyś złotych można zarobić będąc właścicielem warsztatu samochodowego

  6. Wykorzystane strony internetowe • http://www.umownie.pl/umowa_o_prace_z_mechnikiem_samochodowym • http://www.umownie.pl/umowa_o_prace_z_mechnikiem_samochodowym • http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/serwis-technika-montaz/mechanik-samochodowy_pr-644.htmlhttp://www.katalog-zawodow.pl/177,mechanik-samochodowy.html

  7. Prezentację wykonał • Wojciech Gwiazda • Klasa 3b • Rok szkolny 2012/2013