Download
mykolo romerio universiteto socialin s informatikos fakulteto elektroninio verslo katedra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETO ELEKTRONINIO VERSLO KATEDRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETO ELEKTRONINIO VERSLO KATEDRA

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETO ELEKTRONINIO VERSLO KATEDRA

171 Views Download Presentation
Download Presentation

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETO ELEKTRONINIO VERSLO KATEDRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETOSOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETOELEKTRONINIO VERSLO KATEDRA SVETINGUMO PASLAUGŲ PLĖTRA EKONOMIŠKAI MAŽIAU IŠSIVISČIUSIOSE ŠALYSE: SILPNYBĖS IR STIPRYBĖS GRĖSMĖS IR GALIMYBĖS E. KANAPIENIS, M. JANELIONYTĖ, R. KRUPAUSKAS, R. VRUBLEVSKIS, N. PETRAUSKIS, J. STASYTIS

  2. Įvadas • Tyrimoobjektas. Vakarų Afrikos valstybė Nigerija. • Darbotikslas- išsiaiškintikavos tinklo plėtros galimybes ekonomiškai mažiau išsivysčiusiose šalyse, šiuo atveju konkrečiai pasirinktoje Afrikos valstybėje Nigerijoje. Tikslui pasiekti bus atliekama SWOT analizė. • Afrika – žaliavos, resursai, sąlygos • Nigerija – populiacija, ištekliai, tradicijos trūkumas • SWOT – strateginis įmonės veiklos • analizės planavimas • Kavinė ar kavinių tinklas?

  3. Stiprybės • Kvalifikuoti darbuotojai; • Stiprus prekės ženklas; • Gera bendrovės reputacija; • Aukšta prekių/paslaugų kokybė; • Naujų darbo vietų sukūrimas; • Kainos ir prekės/paslaugos atitikimas; • Pigi vietinė žaliava.

  4. Silpnybės • Neišvystyta turizmo ir paslaugų infrastruktūra; • Siauras prekių/paslaugų asortimentas; • Nepakankama administravimo ir aptarnaujančiojo personalo kvalifikacija; • Pernelyg didelės gamybos išlaidos.

  5. Galimybės • Pigi darbo jėga; • Veiklos plėtra; • Kalbos; • Silpna konkurencija; • Rinkos augimas.

  6. Grėsmės • Korupcija; • Teisinė aplinka; • Kultūra ir socialinė padėtis; • Saugumas; • Ligos.

  7. Išvados. Teigiami veiksniai: • Dėl gausaus gyventojų skaičiaus Nigerijoje trūksta išsilavinusių, patirties turinčių ir kvalifikuotų darbuotojų, todėl šioje šalyje yra pigi darbo jėga. • Pagrindiniai pelno šaltiniai Nigerijoje yra kakava, kava, todėl turint omenyje svetingumo paslaugas, susijusias su kavinėmis, tai užtikrintų pigų žaliavų apsirūpinimą verslui. • Verslas susijęs su kavinių tinklu būtų vienintelis, beprecedentis verslas Nigerijoje, todėl konkurencija visiškai neturėtų įtakos naujam verslui.

  8. Išvados. Neigiami veiksniai: • Nigerija yra viena skurdžiausių pasaulio valstybių, dėl šios priežasties joje nėra išvystytas turizmas, kaip ir daugelyje Afrikos valstybių. • Dėl didelės korupcijos šalyje, sunku būtų pradėti verslą ir jį sėkmingai plėtoti. • Nėra vieninga teisinė politika, todėl gali atsirasti įvairių įstatymų, kurie trukdytų verslo kūrimui ir jo vystymui. • Dideli neramumai tarp skirtingų tautų ir genčių, kurie atsiranda dėl šalyje esamos etninės įvairovės, gali atbaidyti būsimus klientus. • Nigerija yra viena iš nesaugiausių valstybių pasaulyje, todėl būtent toks šalies įvaizdis gali sukelti atgrasų turistų požiūrį į šią valstybę

  9. Ačiū už dėmesį  Klausimai?