Download
zasady gmp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZASADY GMP PowerPoint Presentation

ZASADY GMP

416 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZASADY GMP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZASADY GMP PODSTAWA SYSTEMU HACCP przykładowy fragment prezentacji

 2. ZASADY GMP • Zasady GMP to nic innego jak codzienna praktyka wykonywana w zakładzie oceniana od wielu lat przez służby IW poprzez np.SPIWET • Skrót GMP oznacza dobra praktyka produkcyjna • Zasady GMP stanowią fundament do tworzenia kompleksowego systemu zapewnienia jakości zdrowotnej w produkcji żywności.

 3. Zasady GMP • Dobra Praktyka Produkcyjna - / Good Manufacturing Practice j. ang /działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

 4. Zasady GMP

 5. Budynek • Najważniejszą funkcją budynków jest ochrona personelu i środowiska produkcyjnego przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych. • Zewnętrzne konstrukcje budynkówutrudniają dostęp ptaków, gryzoni oraz insektów do wewnątrz. • Powierzchnie ścian wewnętrznych powinny być wolne od pęknięć, szczelin, w których mogłyby zagnieździć się szkodniki lub gromadzić zanieczyszczenia. Ściany powinny być gładkie i odporne na działanie środków myjących i dezynfekujących. • Podłogi powinny być wykończone materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na wodę i środki myjące (nachylenie 1-2%). • W pomieszczeniach produkcyjnych, socjalnych oraz magazynowych połączenia ściana-ściana, ściana-podłoga sązaokrąglone, co ułatwia ich czyszczenie i mycie.

 6. Kontrola mikrobiologiczna półtusz, sprzętu Bydło: kark, szponder, bok oraz krzyżowa

 7. Kontrola mikrobiologiczna półtusz, sprzętu Trzoda chlewna: grzbiet, podgardle (lub policzki), tylne nogi (szynka) oraz brzuch

 8. Plan dystrybucji wody

 9. Plan poboru wody pitnej do analiz

 10. Woda • Pobór szczytowy A1+B+C 37 705,4l/doba • Pobór szczytowy A2+B+C 46 085,6l/doba • F(pow., sposobu mycia, ilości personelu, rodzaju technologii, typów urządzeń i maszyn) • Różnica w poborze szczytowym wody wynika bezpośrednio z wyboru sposobu mycia zakładu.

 11. Higiena pracownicza

 12. Ochrona przed szkodnikami DDD

 13. Ochrona przed szkodnikami DDD • Sporządzenie listy działań korygujących. • Wykonanie chemicznych zabiegów dezynsekcji • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładu o szkodnikach • Pomiary aktywności szkodników • Usunięcie padłych sztuk

 14. CDN.