Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady ortografii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady ortografii

Zasady ortografii

493 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady ortografii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasady ortografii autor: Agnieszka Lewandowska,Szkoła Podstawowa w Olsztynie

 2. Zasady pisownih i ch

 3. Literę h piszemy: • gdy wymienia się ona na ż, g lub z np.: druh – drużyna wahać się – waga błahy - błazen • w rozpoczynającej wyrazy cząstce hipo-, np.: hipoteka, hipokryta

 4. Literę ch piszemy: • gdy wymienia się ona na sz np.: cicho – ciszej suchy – susza śmiech - śmieszny • po s np.: schab, schody, schować, schudnąć • na końcu wyrazów np.: mech, ruch, w oczach

 5. Zasady pisowni ó i u

 6. Literę ó piszemy: • w zakończeniach: –ów, -ówna, -ówka • gdy w innych formach tego samego wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się ona na: o, e, a np.: pokój – pokoje – pokojowy – pokoik niósł – niesie – przynieść – wynieść powtórka – powtarzać – powtarzalny

 7. Literę ó piszemy • w formach liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego np.: domów, uczniów, kilogramów • na początku niektórych wyrazów np.: ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny Wyjątki skuwka, wsuwka, zasuwka

 8. Literę u piszemy: • na końcu wyrazów, np.: bratu, cukru, gniewu • w zakończeniach czasowników -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują, -uj, -ujmy, -ujcie, np.:gotuję, gotujesz, gotuje, gotujemy, gotujecie, gotują, gotuj, gotujmy, gotujcie

 9. Zasady pisowni rz i ż

 10. Literę rz piszemy: • po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w np.: przecinek, brzoza, patrzeć, drzewo, krzew, zgrzyt, chrzest, spojrzeć, wrzesień • jeśli wymienia się na r np.: dworzec – dworcowy kucharz – kucharski lekarz - lekarski

 11. Literę rz piszemy: • w nazwach zawodów zakończonych na –ar, -erz np.: kucharz, lekarz, piekarz, pasterz, harcerz Wyjątki kształt, bukszpan, pszenica, pszczoła

 12. Literę ż piszemy: • gdy wyraz wymienia się na: g, h, ź, dz, s, z np.: możesz – mogę drużyna – druh każę – kazać grożę – groźba pieniążek – pieniądz węższy - wąski • po spółgłoskach: r, l, ł np.: rżysko, lżej, łżeć

 13. Zasady pisowni cząstki niełącznie i osobno

 14. Cząstkę niepiszemy łącznie • z rzeczownikami np.; niezgoda, nieszczęście, nieprzyjaciel, nieśmiałość • z przymiotnikami np.: niezgodny, niemiły, niekoleżeński, nieprzyjacielski

 15. Cząstkę nie piszemy łącznie • z przysłówkami, które zostały utworzone od przymiotników np.: niedobrze, niezgodnie, niedużo, niemało

 16. UwagaIstnieją czasowniki, które występują tylko cząstką nie, pisaną razem, np.:nienawidzić, niepokoić, niedowidzieć, niecierpliwić się.UwagaZapamiętaj pisownię wyrazów: niezbyt, nieraz

 17. Cząstkę nie piszemy osobno • z czasownikami np.: nie piszę, nie czytasz, nie mówi, nie rysujecie, nie idę • z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym np.: nie gorszy, nie najgorszy, nie lepszy, nie najlepszy

 18. Cząstkę nie piszemy osobno • z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym np.: nie gorzej, nienajgorzej, nie dalej, nie najdalej • z przysłówkami, które zostały utworzone od przymiotników: nie bardzo, nie dziś, nie wczoraj, nie teraz, nie zaraz

 19. Uśmiechnij się – wiesz już bardzo dużo