Download
zasady ergonomiczne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady ergonomiczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady ergonomiczne

Zasady ergonomiczne

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady ergonomiczne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zasady ergonomiczne Bezstresowa jazda kierowcy

  2. Co to jest ergonomia? • Ergonomia - nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. • Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych.

  3. Co jest przedmiotembadań ergonomii? • Przedmiotem badań jest układ człowiek - maszyna - warunki materialnego otoczenia pracy - warunki pracy na stanowisku roboczym. • Celem głównym jest polepszanie warunków pracy człowieka, które obejmuje dostosowanie ich do możliwości pracownika oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy i jego edukację obejmującą specyfikę stanowiska.

  4. Co sprzyja pozytywnemu nastawieniu do pracy? • Przyjemne środowisko pracy sprzyja pozytywnemu nastawieniu do wykonywanych czynności.

  5. Co ma wpływ na ergonomiczną pozycję kierowcy? • Komfort miejsca pracy kierowcy powinien być niezależny od wzrostu i wagi kierowcy. • Komfortową, relaksującą i ergonomiczną pozycję kierowcy umożliwia szeroki zakres regulacji fotela. • Wszystkie podstawowe elementy sterowania znajdują się w niewielkiej odległości od kierownicy, dzięki czemu są łatwo dostępne bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy.

  6. Co ma wpływ na komfort jazdy kierowcy? • Prawidłowo ustawiony fotel zapewnia optymalne podparcie pleców i ud. • W niektórych pojazdach można również regulować ustawienie kolumny kierownicy. • Widoczność dookoła pojazdu powinna być wyśmienita i dlatego nie wymaga to od kierowcy wykonywania dużych ruchów głową. • Zwykle wystarczy zaledwie rzut okiem. • Charakterystyczna ergonomiczna tablica rozdzielcza ma także wpływ na komfort jazdy.

  7. Dziękujmy za uwagę Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

  8. Źródło: • http://www.trucks.com.pl/dzialy/07/0706/prezentacje_jazda_0706a.htm • http://www.scania.pl/trucks/cabs/driving_comfort/ • http://pl.wikipedia.org/wiki/Ergonomia