Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady PowerPoint Presentation

Zasady

285 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. i Zasady polskiej pisowni i h Pisownia z ó i u, ż i rz, ch i ę ,

 2. i Pisownia wyrazów z ó • ó" piszemy w dopełniaczu l. mn. rzeczowników  rodzaju męskiego: • butów • dębów • synów

 3. w końcówkach -ów, -ówna, ówka: • Kraków • Tarnów • klasówka • pocztówka • złotówka wyjątki: • zasuwka • skuwka

 4. na początku wyrazów bardzo rzadko: • ósmy • ów • ówczesny • ówdzie

 5. ó" piszemy, gdy w formach pokrewnych wymienia się na "o","e" lub "a": dwóch - dwoje, szósty - sześć skrócić - skracać

 6. "ó" pisane jest zawsze w wyrazach: •  chór, córka, góra, kłótnia, król, krótki, kłódka, mózg, płótno, próżny, późno, równy, skóra, złoto, żółty, żółw, tchórz, próba, róż, spódnica, odór, cóż, na umór, protokół, który, wówczas, w ogóle

 7. i Pisownia wyrazów z u • literę "u" piszemy w wielu przyrostkach najczęściej spotykane to -uch, -uga, -ulec, -un, -unek, -ur, -us, -uszek, -uszka, -utki: • leniuch • szaruga • hamulec • opiekun • rysunek • wilczur • dzikus • garnuszek • staruszka • malutki

 8. w kocówkach czasowników -uję, -ujesz, -uje: • kupuje • hamujesz • psuje

 9. w końcówce -uj w czasownikach: • spróbuj • rysuj • wyjątki: • -stój, • -bój, • -spokój, • -pokój

 10. zawsze przez u piszemy wyrazy: • bruzda, chrust, dłuto, kłuć, kurtyna, płakać, pruć, tłumaczyć tłumok, żuraw, zasuwka, skuwka, humor.

 11. i Pisownia wyrazów z ż • "ż" piszemy gdy w innych formach wyrazów lub wyrazach pokrewnych wymienia się na g, z, ź, s, dz, h: może-mogę mrożony – mroźny papież – papieski, mosiężny - mosiądz; móżdżek - mózg; drużyna - druh

 12. w końcówkach -aż, -eż rzeczowników rodzaju żeńskiego: • młodzież • odzież • sprzedaż Wyjątki: -twarz -macierz

 13. po literach l, ł, n, r: •  ulżyć • łżeć • branża • rżysko

 14. w partykule -że: •  skądże • róbże • także • mówże • jakże

 15. w wyrazach: • gżegżółka, mżawka, żal, żur, żart, żyto, żenić się, żółty, żarłok, żuraw, żegluga, żyletka, żongler, żyrandol, żuk, żyrant, żubr, reportaż, żądać

 16. o Pisownia wyrazów z rz • rz" piszemy gdy w innych formach wyrazów lub wyrazach pokrewnych wymienia się na r: dworzec - dworca; morze - morski; pierze - pióro

 17. po spółgłoskach p, b, g, t, d, k, g, ch, j,w: • przygoda, brzoza, mistrz, drzewo, krzyk, grzywa, chrzan, ujrzeć, wrzesień • Wyjątki: kształt, bukszpan, kszyk (ptak), pszenica, pszczoła, gżegżółka, piegża

 18. w formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników po wyżej wymieniowych głoskach piszemy sz: •  większy • młodszy • cieplejszy

 19. rz" piszemy w przyrostkach -arz, -erz: •  gospodarz • piekarz • macierz

 20. "rz" piszemy w wyrazach: •  rzut, rzeka, rząd, rzecz, rzadki, orzech, rzemień, rzepa, rzeźba

 21. u Pisownia wyrazów z ch • ch" piszemy gdy wymienia się na sz: mucha - muszka piechota - pieszo ruchomy - ruszać blacha - blaszka

 22. "ch" piszemy w wyrazach: •  chory, chlustać, chwalić, chować, echo, chaos, chór, cholesterol, charakter, choleryk, chronologia, chirurg, chemia

 23. u Pisownia wyrazów z h • "h" piszemy gdy wymienia się na g, ż, z, ź, dz: błahy - błazen wahać - waga druh - drużyna

 24. "h" piszemy w wyrazach: •  hipoteza, heroizm, hipika, historia, handel, herbata, hańba, hardy.

 25. "h" piszemy w wyrazach rozpoczynających się od hiper-, hipo-: -hiperbola, -hipokryta

 26. i Pisownia wyrazów z ę • "ę" wymienia się na "ą", "ą" wymienia się na "ę": wziąłem - wzięłam zacząłem - zaczęłam

 27. w rzeczownikach l. poj. piszemy -ą, a w l .mn. -om • idę z kobietą • daję kobietom

 28. ę" piszemy w bierniku l. poj. rzeczowników rodzaju żeńskiego: • matkę • historię • mapę

 29. ę" piszemy w pierwszej osobie l. poj. czasu teraźniejszego: • myję • szyję • sprzedaję

 30. poprawnie czasownik włączyć w formie wielokrotnej brzmi włączać, a jego pochodnymi są: załączyć - załączać itp.

 31. Koniec Za uwagę bardzo dziękuje Dominik Cybulski 