Download
styrke kontaktfor ldre og kommunikation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Styrke Kontaktforældre og Kommunikation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Styrke Kontaktforældre og Kommunikation

Styrke Kontaktforældre og Kommunikation

89 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Styrke Kontaktforældre og Kommunikation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. StyrkeKontaktforældre og Kommunikation Forslag på opfølgning efter Kontaktforældremøde af januar 2014

  2. Forslag fra bord facilitators-møde Blandt alle forslåede tiltag: • Tydeliggørelse af KF opgaven, uddannelse • Skabe et team omkring klassen (vi sidder…) • Mere dynamiske forældremøde • Understøtte forventningsafstemning • Tværgående relationer og samarbejde – styrke engagement • Platform: differentieret og mere dynamisk • En vejs-kommunikation med forskellige medie • Sociale platform • Fleksible (apps) Hos OS, er vi et team og sidder ved samme side af bordet OrdrupSkole – Viderearbejde med KF-dag Januar2014

  3. Tydeliggørelse af KF opgaven, uddannelse På korttid • Udvikle ”pensum” med en repræsentation af stakeholders • Starte 1. forløb i sommer 2014 • Styrke KF-struktur • KF-Rolle introduktion og støtte i børnehaveklasser • Styrke relation til at skabe bro mellem indskoling/udskoling • News efter bestyrelsesmøde • Diskussionsforum blandt KF? Det er sjovt at være klog hos OS Ordrup Skole - Klassedannelsesudvalg

  4. Kommunikation Korttid • Åbne diskussionsforums (KF, Sociale forældre…) • Systematisere kommunikationsplan • Organisere information > Skabe overblik for læseren På længere sigt • Integrere en social media dimension(kommunes role) • Etablere en ny stilling på skole:Kommunikation konsulent og moderator(evt. Delt blandt flere skole): Det er sejt at være god kammaret hos OS Ordrup Skole - Klassedannelsesudvalg