Bouwsteen taal en rekenen 14 mei 2012 Newmancollege - PowerPoint PPT Presentation

bouwsteen taal en rekenen 14 mei 2012 newmancollege n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bouwsteen taal en rekenen 14 mei 2012 Newmancollege PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bouwsteen taal en rekenen 14 mei 2012 Newmancollege

play fullscreen
1 / 8
Bouwsteen taal en rekenen 14 mei 2012 Newmancollege
120 Views
Download Presentation
stormy
Download Presentation

Bouwsteen taal en rekenen 14 mei 2012 Newmancollege

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bouwsteen taal en rekenen14 mei 2012Newmancollege

  2. rekenvaardigheid

  3. rekenvaardigheid : procedurestappen: werkgroep • Analyse van de referentiekaders • Formuleren van doelstellingen >> beleidsnotitie (leerlingenpopulatie) • Probleemanalyse aan de hand van diagnostische toetsing: risicogroep bepalen • Conclusies: wat is wenselijk op basis van het geconstateerde probleem? • Organisatie en ontwikkeling van remediërende programma’s • Ontwikkeling instructiekaarten voor leerlingen • Formatie vrijmaken (rekencoördinator, ondersteuningslessen door tutoren en docenten, pabo)

  4. Enkele acties (1) • Afspraken bètavakken, ak, ec, m.b.t. de didactische afstemming (instructiekaarten) • Diagnostisering: • analyse leerlingenpupulatie • Afname toetsen (ABC / Cito) • Deelname cito pilot rekenvaardigheid 2F / 3F

  5. Proces - analyse • Observatie bij uitwerking opdrachten

  6. Taalontwikkeling

  7. Taal Sectie Nederlands: • Analyse referentiekader en nieuw examenprogramma • Conclusie: doelstellingen worden behaald met huidige programma • Voorwaarde: minimaal handhaving remediërend aanbod / RT in begeleidingsuren door docenten en tutoren.

  8. Schoolbreed? Schoolbrede intiatieven: • Ontwikkeling instructiekaart bij het maken van toetsen (zorgvuldigheid) 2. Instructie leesstrategieën: handleiding voor docenten • Richtlijnen voor toets- constructie