Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4.500 studenter og 500 ansatte Over 60 studier i nye lokaler Studiested i Halden og Fredrikstad PowerPoint Presentation
Download Presentation
4.500 studenter og 500 ansatte Over 60 studier i nye lokaler Studiested i Halden og Fredrikstad

4.500 studenter og 500 ansatte Over 60 studier i nye lokaler Studiested i Halden og Fredrikstad

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

4.500 studenter og 500 ansatte Over 60 studier i nye lokaler Studiested i Halden og Fredrikstad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Presentasjon av Høgskolen i Østfold • 4.500 studenter og 500 ansatte • Over 60 studier i nye lokaler • Studiested i Halden og Fredrikstad • God anledning til å ta deler avstudiet i utlandet 1

  2. Studiested Fredrikstad innviet i 2010 • Helse- og sosialfag • Ingeniørfag • Scenekunst 2

  3. Studiested Fredrikstad (fakta) • Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad åpnet i januar 2010 • Daglig arbeidsplass for 1.750 personer (1.600 studenter + 150 ansatte) • Totalt areal: 17.700 kvadratmeter (like ved Glomma og stadion) 3

  4. Akademi for scenekunst innviet nye lokaler i juni 2011 4

  5. Akademi for scenekunst • To bachelorstudier: • Et for skuespillere • Et for scenografer • Unike studier med konkurranse om studieplassene. • All undervisning på engelsk. 5

  6. Utdanninger ved IR i Fredrikstad • Bachelorstudier i ingeniørfag • Bygg • Elektro • Kjemi • Industriell design • Maskin • Andre bachelorstudier • Bioingeniør • Innovasjon og prosjektledelse • Søkt NOKUT om masterstudium i materialer • i energiteknologi • Øvrige tilbud • Forkurs • TRESS • Y-veien 6

  7. Helse- og sosialfag, i Fredrikstad • Bachelorstudier • Barnevern • Sosialt arbeid, sosionom • Vernepleie • Arbeids- og velferdsfag • Sykepleie (heltid/deltid) • Master i tverrfaglig ledelse • og samhandling • Master i psykososialt • arbeid • Videreutdanninger 7

  8. Studiested Halden (fakta) • Samler 3.000 studenter og ansatte • Bygningsareal: 25.000 kvadratmeter 8

  9. Avdelinger ved studiested Halden • Avdeling for lærerutdanning • Avdeling for økonomi, • språk og samfunnsfag • Avdeling for informa- • sjonsteknologi 9