Download
ms access baze podataka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MS Access-Baze podataka PowerPoint Presentation
Download Presentation
MS Access-Baze podataka

MS Access-Baze podataka

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MS Access-Baze podataka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MS Access-Baze podataka

 2. MICROSOFT ACCESS • MS Access je program za upravljanje bazom podataka (Database Management System-DBMS) • Baza podataka je organizovani skup podataka,smeštenih na nekom nosiocu,koji se lako mogu dohvatiti,obrađivati i ispisivati pomoću programskih alata

 3. IZGLED POČETNOG PROZORA MS Accessa

 4. NAMENA MS Accessa: • unos i ažuriranje podataka pomoću obrazaca (FORMS) • brzo pronalaženje i odabiranje podataka-pomoću upita (QUERIES) • organiziranje podataka-pomoću dizajniranja tablice,obrazaca,upita • brza priprema izvještaja,grafikona ili naljepnica-pomoću izvještaja (REPORTS) • dijeljenje podataka s drugim Windows programima –pomoću naredbi Import i Link • izrada telefonskih imenika poslovnih partnera • nadzor nad ulazom i izlazom robe skladišta

 5. CILJEVI ORGANIZACIJE BAZE PODATAKA: • nezavisnost podataka • neredundantnost podataka • fleksibilnost BP • integritet podataka • potpunost podataka BP u Accessu može se sastojati od 6 VRSTA OBJEKATA BP,koji korisniku omogućuju izvođenje svih poslovanja rukovanja podacima i objetima.To su: TABLICE,MASKE ili OBRASCI,UPITI,IZVJEŠTAJI,MAKRONAREDBE I MODULI. • TABLICA (table) objekt je BP u kojemu se pohranjuju podaci • MASKA ili OBRAZAC (form) ekranski je formular za unos,izmjenu i prikaz podataka pohranjenih u jednom zapisu tablice • UPIT(query) zahtjev je koji korisnik postavlja programu da bi se izvela neka operacija s podacima • IZVJEŠTAJ (report) je dokument dobiven ispisom pdataka iz tablica

 6. MAKRONAREDBE (macros) su naredbe kojima se automatizira izvođenje niza radnji što ih korisnik inače određenim slijedom ručno obavlja putem tipkovnice ili mišem korištenjem naredbi iz izbornika • MODUL (modul) program je kojeg korisnik piše programskim jezikom Access Basic

 7. KREIRANJE BP U MS ACCESSU • Otvaranje nove BP • Kreiranje tablice -odrediti tip podataka od ponuđenih vrsta podataka -za dizajniranje tablice moguće je postaviti dodatna svojstva (Properties) svakog polja,tj. formatirati polje.Ta svojstva su npr. dužina polja, format zapisa brojeva u polju,format datuma,indeksiranje itd. -uglavnom je potrebno odrediti koje će polje biti PRIMARNI KLJUČ ili IDENTIFIKATOR (polje koje će jedinstveno određivati svaki slog u tablici,a ponavljajuće i null-vrijednosti nisu dozvoljene) • Unos podataka u tablice • Pohranjivanje BP • Zatvaranje BP

 8. Osnovne operacije na postojećoj BP • Otvaranje postojeće BP • Promjena dizajna tablice • Indeksiranje u Accessu: Postavljanjem svojstva indeksirano polje program prilikom rada sa slogovima baze umesto pamćenja vriednosti tog polja uzima samo poziciju (indeks) svake vrednosti u orginalnoj tablici.Time se ubzava rad,budući da je manje memorije potrebno za pamćenje indeksa nego za pamćenje vrednosti u poljima

 9. VEZE (relationships) između tablica: Skoro u svakoj relacijskoj BP potrebno je koristiti više tablica.Pri tome je logično te tablice preko nekog polja povezati i definirati kakva će ta veza biti, npr. Ako postoji neka tablica Popis partnera s njihovim šiframa i druga tablica u kojoj će se voditi Izlazni računi za te partnere,tada se može postaviti veza preko polja Šifra koja neće dozvoliti da u tablici Izlazni računi bude šifra koja ne postoji u tablici Popis partnera TIPOVI VEZE:1:M najčešća , 1:1, M:M

 10. Tablica 1: Popis partnera Tablica 2: Izlazni računi VEZA (relationship)

 11. KREIRANJE VEZA

 12. Rad s obrascima (forms) • unos podataka je lakši putem obrasca nego dosadašnjim obilježavanjem tablice i aktiviranjem tipke Open • obrasce možemo kreirati pomoću čarobnjaka Form Wizard ili ručno pomoću opcije Design View

 13. KREIRANJE OBRASCA POMOĆU ČAROBNJAKA

 14. Rad s upitima (query) • upitima se odabiru informacije iz baze podataka prema određenim kriterijima • upitom nastaju rezultati koji prikazuju samo željene podatke iz originalne tablice • originalni podaci uvijek ostaju u prvobitnim tablicama • upite kreiramo također pomoću čarobnjaka Query Wizard ili ručno pomoću opcije Design View

 15. RUČNO KREIRANJE UPITA

 16. RAD S IZVJEŠTAJIMA (reports) • izvještaji se koriste za različite prikaze i grupiranje podataka • može se temeljiti na jednoj ili više tablica ili upita,no češće se temelji na upitima • izvještaji se ispisuju na papir i služe za analizu podataka • izvještaje također možemo kreirati pomoću Report Wizard ili ručno pomoću Design View-a

 17. RUČNO KREIRANJE IZVEŠTAJA