Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Floronet Holding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Floronet Holding

Floronet Holding

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Floronet Holding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Floronet Holding • Familie onderneming • Cultuur • Innovatie en milieu • Continuïteit belangrijker dan winst • Strategische keuze: zelfstandig blijven => SAMENWERKEN MET PLEZIER!

  2. Organogram, Floronet Nederland

  3. Organogram, Floronet Buitenland

  4. Overzicht producten en diensten • Verhuur / behandeling van bed-, bad-, huishoudtextiel • Verhuur / behandeling van dienstkleding • Behandeling van persoonsgebonden artikelen • Reiniging van bovenkleding en gordijnen • Levering / begeleiding incontinentiemateriaal • Levering / begeleiding dekbedden • Verhuur / sterilisatie OK-afdekmaterialen en OK-jassen • Ondersteuning door managementinformatie • Adviezen m.b.t. textielbeheer/logistiek • Cleanroomservice

  5. Waarom en hoe in Brazilië terecht gekomen? • Collega familiebedrijf had ons een aantal keren in Bolsward bezocht. • Men kwam kennis halen voor hun eigen wasserij. • Ook onze mensen zijn in Brazilië geweest. • Vervolgens, omdat ik tijd hoor te hebben ben ik samen met een vriend afgereisd naar Brazilië.

  6. Doelstelling om naar Brazilië af te reizen • Wie is die collega en wat voor soort bedrijf is het? • Mijn vriend was opzoek naar Glycerine omdat dit momenteel schaars is in Europa. • Tevens markt verkennen voor mijn schoonzoon die scheepsbouwer is van zeegaande jachten.

  7. Meest opvallende zaken in Brazilië • Veiligheid • Talen • Zeer snel groeiende economie • Japanse jaren ‘70 mentaliteit • Glycerine • Importheffingen • Protectionistische economie

  8. Persoonlijke indruk en toekomstplannen voor de onderneming • Naam en patenten registreren • Niveau gezondheidszorg in Brazilië • Joint venture • Behoefte hoogwaardige reinigingstechnieken • Via familieonderneming penetreren • Snel groeiende economie

  9. Einde