Download
tibet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tibet PowerPoint Presentation

Tibet

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tibet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tibet

  2. Zeměpisné umístění Tibetu(s mapou) + stručné základní informace (druh vlády, kdo vládne, jak?)

  3. Vysvětlení pojmů z pracovního listu souvisejících s politickou situací v Tibetu (exil, rasová diskriminace, imigrace, disent, autonomie; Co znamená, že je literární dílo na indexu? atd.)

  4. Jaká práva a jakým způsobem jsou zde porušována? Hodnocení, jak se vám situace jeví z pohledu nezávislých monitorů.

  5. Popis skutečného (konkrétního) případu bezpráví v Tibetu.

  6. Internetové zdroje, odkud jste získali informace: