Download
tibet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TIBET PowerPoint Presentation

TIBET

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TIBET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TIBET Oficiální název: Tibetská autonomní oblast – Bod-rang-skyong-ljongs

  2. Základní údaje • Poloha: Západní Čína (Tibetská náhorní plošina) • Rozloha: 1 228 400 km²: • Hl.město: Lhasa • Počet obyvatel: 2 740 000 • Časové pásmo: GMT+8 • Měna: čínský juan • Jazyky: tibetština, čínština

  3. • Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát ,dnes pod okupací Číny.. • Hlava Tibetu: dalajlama • Vlajka: ve středu-zasněžená hora(symbol Tibetu),šest červených pásů zastupuje původní kmeny,lvy představují sjednocení duchovního a světského života,drahokam představuje 3 buddhistické klenoty,drahokam ležící u nohou lvů představuje správné etické chování,žlutý lem představuje čisté zlato

  4. Obyvatelstvo • Počet obyvatel: 2 740 000 • Roční přírůstek obyv.: 1,86 % • Hustota osídlení: 2,2 ob/km² • Průměrná délka života: nepřekračuje 60 let • Etnické složení: Tibeťané : 93 % Chanové : 6 % Chuejové, Monpové, Lhopové : zbylé 1 %

  5. Hospodářství • Hospodářství v této zemi je velmi málo rozvinuté • rozhodujícím odvětvím je zemědělství převažující živočišnou výrobou: chov ovcí, koz, skotů • Pěstuje se zde ječmen, oves, proso, luskoviny a zelenina • Jsou zde známá ložiska rud, boraxu a soli • Je zde také rozvinutá domácí výroba, zejména tkalcovství.

  6. Dějiny • Do 7. stol. : mýtické a polohistorické období tibetských dějin • 7.-9. stol. : jarlungská dynastie tibetských králů • 8. stol. : uvedení buddhismu do Tibetu • 9. stol. : rozpad tibetského státu na malá knížectví • 13. stol. : sjednocení státní moci v rukách nejvyšších představitelů školy tibetského buddhismu • od 17. stol. : koncentrace duchovní a světské moci v rukách dalajlamů • 1913 : vyhlášení nezávislosti Tibetu 13.dalajlamou

  7. Současné dějiny • 1949 : Čínská Lidová osvobozenecká armáda vstoupila do severovýchodní tibetské provincie Amdo • Listopad 1950 : 15letý dalajlama převzal plnou odpovědnost ,opustil Lhasu a usídlil se poblíž hranice Indie • Květen 1951 : v Pekingu podepsána „17bodová smlouva o dohodě o mírovém osvobození Tibetu“ • Duben 1956 : Čína ustanovila výbor,který nahradil tibetskou vládu • Říjen 1959 : OSN schválilo první rezoluci k Tibetu • Září 1960 : ustanoven tibetský exilový parlament pod názvem Komise tibetských lidových zástupsů • Prosinec 1961 : OSN schválilo druhou rezoluci • Říjen 1970 : založen Kongres tibetské mládeže(největší nevládní politická organizace)

  8. …. • Říjen 1989 : dalajlamovi byla udělena Nobelova cena míru • Říjen 1991 : George Bush podepsal rezoluci,která prohlašuje Tibet za okupovanou zemi • březen 1999 :Tři členové Kongresu tibetské mládeže zahájili v Ženevě hladovku aby přiměli 55. zasedání Komise pro lidská práva OSN odsoudit Čínu za její porušování lidských práv v Tibetu. Hladovku po 26 dnech ukončili na žádost OSN a vlád. OSN poskytla oficiální záruky, že se situací v Tibetu bude zabývat.

  9. Geografie • Směrem od jihu na západ hraničí Tibetská autonomní oblast s Myanmarem, Indií, Bhútánem, a Nepálem; hranice je dlouhá 4 000 km. Směrem od severu na východ pak sousedí s provinciemi Sin-ťiang, Čching-chaj, S'-čchuan a Jün-nan.  • nejslavnější vrchol, Mount Everest, je na nepálském okraji s Tibetem • Tibet se skládá z několik oblastí: a) Amdo na severovýchodu, vsunutý Čínou do provincií Qinghai, Gansu a Sichuan b) Kham (khams) na východe c) U (dbus), ve středu d) Tsang (gtsang) na západu • Řeky: Yangtze ,Žlutá řeka, Indus,Mekong,Brahmaputra , Ganges

  10. Zajímavosti • Lhasa:někdy označováno také jako Lhadan-)původ názvu se vysvětluje tím, že zde jsou uchovávány dvě sochy Buddhy Šákjamuniho. • Potala palác :státní muzeum Číny  • Shigatse: Druhé největší město Tibetu, , místo jednoho z největších a nejkrásnějších tibetských klášterů. Jeho hlavním magnetem je klášter Tashilhunpo • 1.července 2006 byla slavnostně otevřena Čchingchajsko-tibetská železnice, která vede z Golmudu v provincii Čching-chaj do Lhasy, čímž bylo poprvé v historii dosaženo kvalitního dopravního pozemního spojení mezi Čínou a Tibetem.