Download
tibet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TIBET PowerPoint Presentation

TIBET

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TIBET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TIBET střecha rozporuplného světa Dnes s Bradem Pittem!

 2. Bejvávalo.. • Je to historické území v oblasti střední Asie, které je nyní autonomní oblastí Číny. • Historickým hl. městem je Lhasa. • Duchovní i světský vůdce Tibeťanů je dalajláma (současný 14. dalajláma žije exilu v indické Dharamsale).

 3. Přírodní podmínky • Velmi suché ovzduší – Tibet se nachází ve srážkovém stínu. • Pramení zde např. Žlutá řeka, Jang-c'-ťiang, Indus, Brahmaputra, nebo Mekong. • Rozkládá se (ve všech smyslech toho slova, ha ha) na Tibetské náhorní plošině s nadmořskou výškou až kolem 4 900 m.

 4. Něco historických faktů • Do závislosti na Číně se Tibet dostává už ve 13. stol. • 1912 se po pádu císařství se opět zcela osamostatňuje. • 1950 anektován ČLR. • 1965 byla vyhlášena Tibetská Autonomní Oblast v jádru historického Tibetu (zaujímá přibližně polovinu původní rozlohy).

 5. Území TAO • Je 2. největší provincií ČLR. • Je nejřidčeji osídlenou oblastí Země. • Je dělena na 6 prefektur + oblast Lhasy (260 000 obyvatel) na úrovni prefektury. • Prefektury se dále dělí na 71 okresů + okr. město Žikace (druhé největší město, má 100 000 obyvatel) • Je zde kolem 800 osídlených měst a vesnic. • Leží zde nejvýše položené město světa Wenzhaun (5100 m.n.m).

 6. Lhasa

 7. Buddhistictý Tibet • Tibet je tradiční buddhistickou zemí a jeho kultura je s tímto náboženstvím přísně spjatá. • Tibeťané jsou na základě tohoto učení velice mírumilovným a mírným národem. • Sféra „tibetského náboženského vlivu“ přesahuje hranice země do Indie, Nepálu a dalších okolních zemí.

 8. Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho * Narodil se roku 1935 jako 5. ze 16ti dětí chudého farmáře. Ve dvou letech byl rozpoznán jako dalajláma. * Od roku 1950 ve funkci dalajlámy, roku 1959 emigruje do Indie. *V roce 1989 mu byla udělena Nobelova cena míru.

 9. Palác Potála – sídlo dalajlámy

 10. Tibetština • Patří do tibetsko-barmské jazykové skupiny. • Používá vlastní písmo, které vytvořil učenec Thönmi Sambhóta v 7. století na základě indického písma dévanágarí. • Má velké množství hovorových dialektů. • Tibetská abeceda má 30 písmenek (mezinárodní 26, česká 42) označujících pouze souhlásky. • Hovoří jí 6 mil mluvčí v Tibetu + 150 000 mimo Tibet. • Do latinky je převáděna např. na základě Wylieho transliterační schématu (do češtiny Josef Kolmaš)

 11. Kameny s motlitbami z kláštera McLeod Ganj (Indie).

 12. Du Dong Ra Mu Tong Se

 13. Tibet, mír a vůbec • V současné době probíhají každoročně po celém světě demonstrace za práva Tibeťanů. • 10. března je vyhlášen Den solidarity s Tibetem (jsou vyvěšovány Tibetské vlajky). • Naděje na změnu situace je mizivá z mnoha důvodů.

 14. Sedm let v Tibetu • Film o situaci v Tibetu v letech po 2. světové válce až po čínskou anexi založený za životním příběhu rakouského horolezce Heindricha Harrera. V hlavní roli Brad!