Download
tibet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tibet PowerPoint Presentation

Tibet

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tibet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tibet • Číňané vpadli do tibetu kde si začali stavět silnice na posílení vojsk a policajtů.Tybeťané nemohli mluvit svou řečí,nemohli vivěšovat svoji vlajku a nemohli nic o tibetu říct protože by šli do vězení.

  2. Unikl jen jeden a ten se setkal s prezidentem obamou s naším prezidentem havlem a dalšími prezidenty číňané ho chtějí a když jim ho nevidame tak vyhrožujé že zruší obchod

  3. Proto věsíme každý rok na školy a tak dale tibetské vlajky abychom si připoměli co se stalo