Download
szemcsehalmazok mechanikai modellez se n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szemcsehalmazok mechanikai modellezése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szemcsehalmazok mechanikai modellezése

Szemcsehalmazok mechanikai modellezése

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Szemcsehalmazok mechanikai modellezése

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szemcsehalmazok mechanikai modellezése Keppler István Ph.D. egyetemi docens, tanszékvezető BME Matematikai Modellakotás Szeminárium 2013. X. 15.

 2. Szemcsehalmazok mechanikája kutatócsoport (2012-13) 5 cikk, (3IF=4,1) 5 nemzetközi konferencia TDK 1. helyezés OTDK 1. és 4. helyezés Pro Scientia aranyérem • 1 egyetemi tanár • 2 egyetemi docens • 3 Ph.D. hallgató • 4 demonstrátor hallgató Szoros együttműködés a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézettel (MGI).

 3. Hol találkozunk szemcsés anyagokkal? • Majdnem mindenhol • Mezőgazdaság • Élelmiszeripar • Vegyipar • Gyógyszeripar • Építőipar

 4. Mechanikai viselkedés

 5. Tönkremenetel

 6. Problémák mérnöki szemmel • Ipari folyamatokat kell tervezni • Szemcsehalmaz „terhelhetősége” • Teherviselő képessége • Ellenállása • Szemcsehalmaz mozgása (áramlása) • Kifolyási sebessége • Mozgása akadályok környezetében • Keveredése • Kölcsönhatások • Szemcsék egymással • Áramló közeggel (gázzal, folyadékkal) • „Megmunkáló” szerszámokkal, tárolóberendezésekkel

 7. Modellezési lehetőségek • Klasszikus • Analitikus • Kontinuum modell • Képlékenységtan • Numerikus • Áramlástani modellek • SPH modellezés • Diszkrét elemek módszere

 8. Klasszikus analitikus összefüggések

 9. Kontinuum modell

 10. Áramlástani modell • „Mozgásegyenletek” • Folytonossági egyenlet: • Navier-Stokes egyenlet: • „Tönkremenetel” pl. Bingham modell • Időben állandósult állapot. • Nagy memóriaigény. • Pl. agyagos, sáros talaj.

 11. Diszkrét elemes modell A.O. Raji,J.F. Favier, Journal of Food Engineering 64 (2004) 359–371

 12. Diszkrét elemes modell • Normálerő • Tangenciális erő • Gördülési ellenállás P.A. Cundall, O.D.L. Strack, A discrete numerical model for granular assemblies. Geotechnique, 29:47–65, 1979.

 13. Diszkrét elemes modell • „Kötőanyag” • Kapcsolati erők • Nyomatékok • Terhelhetőség • „Túl nagy” terhelésnél a kötés felszakad D.O. Potyondy, P.A. Cundall: A bonded-particle model for rock, Int. J. of Rock Mechanics and Mining Sciences Volume 41, Issue 8 2004, Pages 1329–1364

 14. DEM Kalibráció • Ütközési tényező • Súrlódási tényező • Gördülési ellenállási tényező • Méret eloszlás • Kötés normálmerevsége • Kötés tangenciális merevsége • Kritikus normálfeszültség • Kritikus nyírófeszültség • Kötési sugár Szemcse rugalmassági modulusa Szemcse Poisson tényezője Szemcse sűrűsége Szemcse alak

 15. Kalibrálás • Súrlódási félkúpszög • Kohézió „mérés” Kifolyás Triaxiális vizsgálat

 16. Kalibrálás Roskadás vizsgálat Nyíróvizsgálat Valódi triaxiális teszt

 17. Nyíróvizsgálat

 18. Nyírási tönkremenetel

 19. Nyíróvizsgálat

 20. Discretethermalelementmodel

 21. Egy szemcse, analitikus megoldás

 22. Szemcsehalmaz

 23. Eredő fluxus

 24. Példa

 25. SPH módszer

 26. Mozgásegyenlet származtatása

 27. Alkalmazási példák • Talajművelés • Rostálás • Siló kifolyás • Talaj-kerék • Kavicságyas reaktor

 28. Talajművelés problémája Vonóerőigény • Költség • Környezetszennyezés • Szerszámtervezés • Sokféle feladat • Sokféle szerszám

 29. Vonóerőigény meghatározása • Kísérleti úton • Talajvályú • Szántóföldi mérés • Analitikus módszerrel • Talajmozgatási egyenlet (Earthmoving equation) • Numerikus szimulációkkal • Áramlástani modell • Diszkrét elemek módszere • SPH eljárás

 30. Kísérleti vizsgálat MGI

 31. Rugalmas rögzítés

 32. Rugalmas felfüggesztés hatása

 33. Analitikus módszer • Talajmozgatási egyenlet • Szerszám geometria • Szerszám sebesség • Talaj • Esetenként 150% hiba

 34. Áramlástani modell

 35. Áramlástani modell

 36. Áramlástani modell • Nyomáseloszlás

 37. SPH modell

 38. Diszkrét elemes modell • Talajszemcsék kölcsönhatásának leírása • Ütköznek • Összetapadnak • Szétválnak • Forognak

 39. Vonóerőigény DEM szimuláció

 40. Vonóerőigény mért-számított

 41. Szerszám rezgés hatása

 42. Rostálás

 43. Silók

 44. Klasszikus silómodell

 45. Silómodell

 46. Silóürítés folyamata

 47. Silóürítés DEM modellje

 48. Szárító

 49. Szárító

 50. Szárító