Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENELUX PowerPoint Presentation

BENELUX

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BENELUX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BENELUX

 2. Be - Belgia

 3. Podział administracyjny : • Belgia jest państwem federacyjnym. Każdy z 3 regionów Belgii ma własną władzę ustawodawczą – Radę Regionalną. • Trzy regiony autonomiczne Belgii: • Region Stołeczny Brukseli • Region Flamandzki • Region Waloński • Trzy wspólnoty: • francuska • flamandzka • Niemieckojęzyczna • Cztery regiony językowe: • region francuskojęzyczny (język waloński), • region niderlandzkojęzyczny (język flamandzki), • dwujęzyczny region Brukseli, • region niemieckojęzyczny.

 4. Prowincje Belgii: • Region Flamandzki: • Antwerpia • Brabancja Flamandzka • Flandria Wschodnia • Flandria Zachodnia • Limburgia • Region Waloński: • Brabancja Walońska • Hainaut • Liège • Luksemburgia • Namur

 5. Gospodarka: • Jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Europy • PKB wyniósł 254 mld euro (na 1 mieszkańca – 30 001 euro) • Podstawą gospodarki jest: • - wysoko rozwinięty przemysł • -wysoko towarowe rolnictwo • Antwerpia jest największym w świecie ośrodkiem szlifowania diamentów • Liczne atrakcyjne miejscowości turystyczne, między innymi: • - Antwerpia • -Bruksela • - Gandawa • - Brugia • Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca: 29 200 USD • Struktura zatrudnienia: • -usługi: 74% • -przemysł: 25% • -rolnictwo: 1%

 6. Geografia: • W skład powierzchni Belgii wchodzą 3 regiony: • Walonia (16 844 km2 ) • Flandria (13 522 km2 ) • Region Stołeczny Bruksela (161 km2 ) • Belgia graniczy z następującymi państwami: • Francja - 620 km • Holandia - 450 km • Luksemburg - 148 km • Niemcy - 167 km • Belgia ma dostęp do jednego morza (Północnego) • Linia brzegowa - 64 km

 7. Klimat i punkty geo. • W Belgii panuje klimat umiarkowany morski: • Cechuje się on wysokimi opadami przez cały rok i niskimi amplitudami termicznymi. • Średnia temperatura wynosi 3 °C w styczniu i 18 °C w lipcu • Cechą klimaty Belgii jest duża wilgotność powietrza, częste opady deszczu i duży poziom zachmurzenia. • Kraj przecinają trzy rzeki: • Skalda (350 km z czego 200 km w Belgii) • Moza (925 km, 183 km w Belgii) • Yser(78 km, 50 km w Belgii) Gleby: • Przeważnie gleby brunatne wykształcone na glinach, lessach i osadach piaszczystych

 8. Turystyka • Wielki Plac • Ratusz • Dom Króla • Pasaż św. Huberta • Pałac Królewski • Pałac Narodów • Park Brukselski • Katedra św. Michała i św. Guduli • Kościół Notre-Dame duSablon • Czarna Wieża

 9. NE - HOLANDIA

 10. Podział administracyjny: Holandia podzielona jest na 12 prowincji.

 11. Gospodarka: Gospodarka Holandii jest wysoko rozwinięta. w której najwyższą dziedziną gospodarki są usługi wytwarzające 70% PKB. Bezrobocie: 2.6%. Znane firmy holenderskie to między innymi: Bavaria, Shell, Nationale-Nederlanden i Philips. • Struktura zatrudnienia: • usługi 73% • przemysł 23% • rolnictwo 4% • Przemysł: • Naftowy • Elektroniczny • Chemiczny • Gazowy • Stoczniowy • Rolnictwo w Holandii jest bardzo intensywne. Holandia zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem eksportu produktów rolnych dzięki uprawie kwiatów i warzyw w cieplarniach (głównie pomidory, ogórki oraz papryki).

 12. Geografia • Holandia graniczy z następującymi państwami: • Belgia – 450 km • Niemcy - 577 km • Linia brzegowa: obecnie wynosi 750 km, wraz z wyspami ponad 1000 km. Holandia ma dostęp do morza Północnego. • Holandia jest krajem nizinnym.  Jedna czwarta powierzchni Holandii zajmują depresje. Najniższym punktem Holandii jest depresja znajdująca się na dnie Polderu Księcia Aleksandra, która leży 6,7 m p.p.m.. Najwyższe wzniesienie w kraju ma zaledwie 321 m n.p.m. • W Holandii panuje klimat umiarkowany morski. • Średnia temperatura w styczniu: • Od 1 do 3 stopni Celcjusza • Średnia temperatura w lipcu: • Od 17 do 19 stopni Celcjusza • Dorzecze trzech rzek: Renu, Mozy i SkaldyNajdłuższą rzeką Holandii jest Ren.

 13. Miasta

 14. Turystyka Miejscowości Turystyczne: -Amsterdam -Haga -Rotterdam -OudeKerk -Westerkerk -Amsterdamski kanał -Dzielnica Czerwonych Latarni -Zuiderkerk -MagereBrug -Singel

 15. Dzielnica Czerwonych Latarni Singel

 16. LUX - Luksemburg

 17. Podział administracyjny: • Luksemburg jest podzielony na 3 dystrykty, te zaś na 12 kantonów: • Dystrykt Diekirch: • Clervaux • Diekirch • Redange • Vianden • Wiltz • Dystrykt Grevenmacher: • Echternach • Grevenmacher • Remich • Dystrykt Luksemburg: • Capellen • Esch-sur-Alzette • Luksemburg • Mersch

 18. Geografia • Luksemburg to kraj o powierzchni 2586 km²: • Całkowita długość granicy lądowej: 359 km • długość wybrzeża: 0 km • długość granic z sąsiadującymi państwami:  • Belgia 148 km,  • Francja 73 km,  • Niemcy 138 km • najwyższy punkt: Kneiff 560 m n.p.m. • najniższy punkt: rzeka Mozela 133 m n.p.m. • Rzeki: • Alzette • Mozela • Our • Sûre • Obszar kraju jest w większości wyżynny • Klimat umiarkowany ciepły

 19. Gospodarka: • Kraj bardzo wysoko rozwinięty o dominującej roli usług (70% produktu krajowego brutto), zwłaszcza sektora finansowego w gospodarce. • Przemysł: • Hutniczy • Metalowy • Maszynowy • Chemiczny • Rolnictwo: • Jęczmień • Pszenica • Ziemniaki •  Buraki cukrowe • Winorośl • Bydło • Trzoda chlewna • Drób • Produkcja żywności nie pokrywa zapotrzebowania krajowego.

 20. Turystyka Miejscowości Turystyczne: Luksemburg Vianden

 21. Teraz sprawdzimy waszą wiedzę na temat Benelux’u.

 22. QUIZ Stolica Belgii oraz stolica Holandii ? Podaj nazwę jednej z trzech rzek przepływających przez Belgię ? Do jakiego morza ma dostęp Holandia i Belgia ? Do jakiego morza ma dostęp Luxemburg ? Na ile prowincji dzieli się Holandia ? Podaj jednostkę monetarną wszystkich państw, należących do Benelux’u? Luksemburg jest podzielony na ile dektetów ? Podaj najwyższego punktu w Luxemburgu ? Wymień nazwy dwóch atrakcji turystycznych znajdujących się w Belgii ? ile i jakie państwa należą do Beneluxu ? Kolory flagi Holenderskiej ? Które z państw jest największe pod względem powierzchni ?

 23. Prezentacje przygotowali: Przemek Pruszyński Eryk Grześkowiak Dziękujemy za uwagę