Download
benelux n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENELUX PowerPoint Presentation

BENELUX

222 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BENELUX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BENELUX Belgie

 2. Belgie

 3. Poloha • Belgie leží v západní Evropě • hraničí s: - Francií na jihu - Lucemburskem - Německem (167 km) na západě - Nizozemskem na severu • ze severozápadu omývá Belgii Severní moře

 4. Povrch • z větší části plochý a nížinatý • nejvyšší bod Belgie: Signal de Botrange (694 m) • nadmořská výška stoupá směrem k oblasti Arden • pobřeží je charakteristické písčitými plážemi • za písčitým pásmem se nachází oblast polderů • v oblasti polderů je úrodná půda • rozloha 32 545 km²

 5. Vodstvo • síť mnoha vodních toků • úmoří: Severní moře • mezi nejvýznamnější řeky patří: Mása Šelda

 6. Podnebí • mírné oceánské podnebí • průměrná roční teplota v Bruselu činí 9,8 °C • roční úhrn srážek je 780,1 mm • doba slunečního svitu je 1555 hodin ročně

 7. Obyvatelstvo • počet obyvatel: 10 milionů • Belgie patří k hustě osídleným zemím světa – 337 obyvatel/km2 • 57% germánští Vlámové hovořící dialektem nizozemštiny • 33% románští Valoni hovořící francouzsky • 1% menšina Němců • 9% tvoří italské, francouzské, marocké aj. menšiny • úředním jazykem je francouzština a holandština, krajově také němčina

 8. Sídla • hl. město: Brusel (144 784 obyvatel) • 3 regiony: - Vlámský - Valonský - Bruselský • velká města: Antverpy Gent Charleroi Lutych Bruggy

 9. Zemědělství • nejdůležitější plodiny: - obilniny - chmel - cukrová řepa - brambory - zelenina a ovoce • v některých místech najdete i tabák • chov: - dobytek - koňské, ovčí a kozí farmy • lesy zabírají necelých 20% území

 10. Doprava • řídí se vpravo • silnice a dálnice jsou ve skvělém stavu • v zemi je dostatek čerpacích stanic • nejvyšší povolená rychlost - 120 km/h na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla - 90 km/h mimo obec - 50 km/h v obci • je povinné používat bezpečností pásy vpředu i vzadu • děti mladší 12 let nesmí sedět na přední sedačce • povolený obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile

 11. Průmysl • ložiska černého uhlí a železné rudy • průmysl: - textilní - strojírenský (zaměřuje na produkci zbraní) - elektrotechnický - hutnictví - chemický s produkcí hnojiv, plastů, umělých vláken • úzká vazba na potravinářství, výrobu piva a cukru

 12. Sociální úroveň a vzdělání • životní úroveň patří k nejvyšším na světě • státní systém sociálního pojištění a zdravotnictví je vynikající • všeobecná školní povinnost od 6 do18 let • kromě státních škol mají velký význam soukromé katolické školy • v Lovani je nejstarší z devatenácti univerzit země (založená roku 1425)

 13. Cestovní ruch • čilý cestovní ruch • Brusel nabízí návštěvu: Královského paláce náměstí Grand-Place Manneken Pis Atomium uličku Petite Rue des Bouchers • Gent: kostel sv. Mikuláše pevnost Gravensteen • Bruggy: spleť vodních kanálů a nejstarší belgická radnice • Antverpy: Rubensův dům muzeum diamantů aj.

 14. Historie • v nejstarších dobách zde byly keltské kmeny • v dobách římské říše byly tyto kmeny označovány latinským slovem Belgae, tedy Belgové • ke klíčovému zlomu došlo za Osmdesátileté války • konec 18. století - Belgie se nakrátko zmocnili Francouzi • 1815 - po Napoleonově porážce u Waterloo, se Belgie stala součástí Spojeného království nizozemského • 1830 - Belgie se stala nezávislou a neutrální konstituční monarchií • během první i druhé světové války byla Belgie přes svoji deklarovanou neutralitu okupována Německem • v průběhu 20. století docházelo k různým třenicím mezi Vlámy a Valony • 1952 – 58 zakládající stát EU

 15. Osobnosti • Ambiorix - keltský válečník • Leo Baekeland - vědec • Jacques Brel – herec, režisér • Pieter Breughel - malíř • Hendrik Conscience • Adolf Daens - politik • César Franck - skladatel • Hergé - kreslíř • Henri La Fontaine - spisovatel • Gerardus Mercator – kartograf, matematik • Peter Paul Rubens -malíř

 16. Zajímavosti • Belgická hymna: O dierbaar België O heiling land der vaad'ren Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.' Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren, Wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei, o land, in eendracht niet te breken; Wees immer u zelf en ongeknecht, Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken: Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht! (3×) • Český překlad:Ó, má milovaná Belgie, tobě naše srdce i naše dlaně, i krev, svatá Vlasti! Přísaháme žít pro tebe, žít vždy nádherně i krásně!Tvá neporazitelná jednota nechť trvá, jako tvé nesmrtelné motto: za Krále, za Právo, za Svobodu

 17. Radnice na náměstí Grand Place

 18. Atomium

 19. Slovník • Česky: ahoj Francouzsky: salut dobrý den bonjour chleba pain nashledanou au revoir voda eau škola école žák   élève tatínek papa maminka maman bratr frère sestra soeur

 20. Slovník • Česky: vesnice Francouzsky:village město cité domov domicile Jak se máš? Comment vas-tu? Jmenuji se… Je m'appelle…