Download
jakub tefani ii a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Benelux PowerPoint Presentation

Benelux

418 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Benelux

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jakub Štefanič II.A Benelux

 2. Benelux • združenie troch štátov - Belgicka, Holandska a Luxemburska bolo pôvodne colnou úniou (1944), ktorá bola neskôr nahradená hospodárskou úniou (1958) • vznik Beneluxu prispel aj k vzniku EÚ, všetky jeho krajiny patria spolu so Západným Nemeckom, Talianskom a Francúzskom medzi jej zakladajúcich členov • parlamentné zhromaždenie Beneluxu vzniklo v roku 1955 a skladá sa z 21 zástupcov holandského, 21 zástupcov belgického a 7 zástupcov Luxemburského parlamentu. • spoločný súdny dvor - má zaručovať jednotnú interpretáciu spoločných právnych predpisov, sídli v Bruseli

 3. Luxembursko Oficiálny názov krajiny: Luxemburské veľkovojvodstvoHlavné mesto: Luxemburg Ďalšie dôležité mestá: Diekirch, Grevenmacher, DifferdangeRozloha: 2 586 km²Počet obyvateľov: 462 842(k roku 2008) Hustota obyvateľstva: 181 obyv./km²Národnostné zloženie: Luxemburčania -61%, cudzinci – 39%Náboženstvá: rímsko-katolícke – 87%, protestanti – 12%, iné – 1%Štátne zriadenie: konštitučná monarchiaHlava štátu: veľkovojvoda Henri (Henrich I. Luxemburský)Forma vlády: parlamentná demokraciaŠtátoprávne usporiadanie: unitárny štátÚradné jazyky: luxemburčina, nemčina, francúzštinaMena: euro (predtým luxemburský frank LUF) Počet europoslancov: 6 Susedné krajiny: Francúzsko, Belgicko, Nemecko Priemerná dĺžka života: muži 75 rokov ženy 81 rokov

 4. Klimatické podmienky: • Mierne podnebie, na juhu sú teplé letá a jesene • Klíma je tu bez výraznejších teplotných extrémov vďaka miernym prúdom od Severného mora Vzdelanostná úroveň: • 100% gramotnosť • Celkové verejné výdavky na vzdelanie 3,84 % HDP. • Ukončené vyššie stredoškolské vzdelanie má 61,6 % obyvateľov vo veku 25-64 r. Ekonomika: • Patrí medzi najvyspelejšie krajiny sveta • Za rok 2008 bolo Luxembursko na 1. mieste vo svete čo sa týka HDP/1 obyv. (81 500 $). Hospodárstvo: • Hospodárska štruktúra Luxemburska je založená na bankovníctve, poisťovníctve a oceliarskom priemysle • Motorom hospodárskeho rastu Luxemburska je finančný sektor, najmä vývoz služieb finančného sektora • Významné postavenie v rámci priemyselnej výroby zaujíma hutníctvo, spracovanie kovov. Je na prvom mieste na svete vo výrobe ocele na jedného obyvateľa • Významné je strojárstvo, chemický , sklársky priemysel či automobilový priemysel

 5. Holandsko Oficiálny názov krajiny: Holandské kráľovstvoHlavné mesto: Amsterdam, parlament sídli v Haagu Ďalšie dôležité mestá: Rotterdam, Maastricht, Haag Rozloha: 41 526 km² (bez vodných plôch 33 889 km2) Počet obyvateľov: 16 491 461 (v roku 2006) Hustota obyvateľstva: 486 obyv./km2 Národnostné zloženie: Holanďania – 81%, iné – 19% Náboženstvá: rímsko-katolické – 31%, bez vyznania – 41%, protestanti – 14%,kalvinisti – 7%, moslimovia – 5,5%, iné – 2,5%Štátne zriadenie: konštitučná monarchiaHlava štátu: kráľovná BeatrixForma vlády: parlamentná demokraciaŠtátoprávne usporiadanie: federácia (12 provincií)Úradné jazyky: holandský, frízskyMena: euro (predtým holandský gulden NLG) Počet europoslancov: 27 Susedné krajiny: Nemecko a Belgicko Zámorské územia: Holandské Antily a Aruba v Karibskom mori Priemerná dĺžka života: muži 77 rokov ženy 81 rokov

 6. Klimatické podmienky: • Prevláda oceánske podnebie s relatívne teplými zimami , ale nie veľmi teplými letami • Vo vnútrozemí sa často objavujú hmly a vanie silný vietor. Na pobreží sa často vyskytujú búrky, ktoré môžu spôsobiť záplavy. Klíma v jednotlivých častiach Holandska líši iba nepatrne Vzdelanostná úroveň: • Celkové verejné výdavky na vzdelanie 4,99 % HDP • Ukončené vyššie stredoškolské vzdelanie má 68 % populácie vo veku 25-64 r. • 99% gramotnosť Ekonomika: • Jedna z ekonomicky najvyspelejších krajín Európy. Ekonomika je otvorená, štát do jej riadenia vstupuje len veľmi obmedzene Hospodárstvo: • Základom je priemysel, obchod a doprava, určitú rolu hrá aj poľnohospodárstvo • Z priemyselu je dominantným spracovateľský priemysel, chemický priemysel, spracovanie ropy a elektrotechnický priemysel • Holandské zásoby zemného plynu patria k najväčším na svete .Veľké priemyselné centrá vyrástli pri prístavoch (Rotterdam, Amsterdam). Významnými priemyselnými odvetviami sú stavba lodí, hutníctvo železa, farmácia, petrochémia • Dobré podmienky na pestovanie krmovín, rozvoj pasienkov a chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, pestovanie zeleniny, okrasných a rezaných kvetín

 7. Holandské poldry

 8. Belgicko Oficiálny názov krajiny: Belgické kráľovstvoHlavné mesto: Brusel Ďalšie dôležité mestá: Namur, Antverpy, Brugge, Gent, LiegeRozloha: 30 528 km²Početobyvateľov: 10 379 067 (v roku 2006) Hustota obyvateľstva: 344obyv./km2 Národnostné zloženie: Flámi – 58 %, Valóni – 31%, iné – 11% (2006)Náboženstvá: rímsko-katolické – 75%, protestanti a iné – 25%Štátne zriadenie: konštitučná monarchiaHlava štátu: kráľ Albert II.Forma vlády: parlamentná demokraciaŠtátoprávne usporiadanie: federácia (10 provincií)Úradné jazyky: flámsky, francúzsky, nemeckýMena: Euro (predtým belgický frank BEF) Počet europoslancov:24 Susedné krajiny:Francúzsko, Nemecko , Luxembursko, Holandsko Priemerná dĺžka života:muži 76 rokov ženy 82 rokov

 9. Klimatické podmienky: Dve klimatické pásma: • severná a severozápadná časť Belgicka (Flámsko) má celý rok prímorskú klímu s častými dažďami, prevažne bez snehových zrážok. Teploty neklesajú pod 0 °C. • Juhovýchod (Valónsko) je hornatý, má vnútrozemskú klímu s častými prehánkami, v zime (december a január) snehová pokrývka je súvislá len na obmedzenej časti tohto územia a trvá maximálne 6 týždňov na prelome rokov. V noci teploty neklesajú pod -10 °C. Hospodárstvo: • Najrozvinutejšie odvetvie priemyslu je hutníctvo železa, ktoré vzniklo na základe nerastného bohatstva (železná ruda a čierne uhlie) • Rozvinutý je tu aj priemysel stavebných hmôt a chemický priemysel • Nemenej dôležitým je textilný, keramický, sklársky, gumárenský a cukrovinkársky (čokoláda) priemysel. • Antverpy sú známe lodiarstvom a výrobou textilných strojov. V • Výnimočné miesto vo svete zaujíma Belgicko obchodom s diamantmi (70 % svetového obchodu). • Charakteristické pre belgické poľnohospodárstvo je lesné hospodárstvo, chov hovädzieho dobytka a oviec. • Významnými plodinami sú ľan, cukrová repa, pšenica, chmeľ a sladovnícky jačmeň.

 10. Budova Európskeho parlamentu - “Krabica syra”

 11. Mini Európa

 12. Zdroje: http://www.europa.eu http://www.europskaunia.sk/ http://www.euroinfo.gov.sk http://www.vasaeuropa.sk http://www.unesco.org http://www.google.sk Ďakujem za pozornosť