Download
benelux n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENELUX PowerPoint Presentation

BENELUX

167 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BENELUX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BENELUX

 2. BELGIE STÁTNÍ ZŘÍZENÍ:království HLAVNÍ MĚSTO: Brusel (953 500 obyv.) POČET OBYV.: 10 349 390 mil ROZLOHA: 30 510 km² ÚŘEDNÍ JAZYK: vlámština, francouzština NÁBOŽENSTVÍ: katolíci (90%) NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ: Vlámové, Valoni ČLEN: EU, OSN, NATO, CE, OECD MĚNA: euro

 3. EKONOMIKA: jedna z nejvyspělejších v Evropě, nízká inflace, nezaměstnanost pod 10%HLAVNÍ ODVĚTVÍ EKONOMIKY: služby – 70% lidí, průmysl – 22% HDP NA 1 OBYV. v dolarech: 29tisíc VELKÁ MĚSTA: Antverpy, Gent, Lovaň PODNEBÍ: mírný pás,chladná létai zimy HLAVNÍ ŘEKY: Lys, Máza, Šelda RELIÉF: na SZ nížiny, střed – pahorkatina, J – náhorní plošina „NEJVYŠŠÍ“ VRCHOL: Botrange (692 m. n. m.) PLOCHA: orná půda-24%, lesy-21%, pastviny – 20%

 4. FLORA: lesy mírného pásu – buk, jehličnanyFAUNA: bohaté a rozmanité živočišstvo podobné středoevropskému PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOST: údolí řeky Semois v Ardenách ARCHITEKTONICKÉ ZAJÍMAVOSTI: univerzita v Bruselu, vodní hrad v Beerselu, Antverpská katedrála, … HISTORICKÉ ZAJÍMAVOSTI: 1831 – africká kolonie Kongo, během válek porušena neutralita státu vždy ze strany Německa, 1948 – celní dohoda mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem = Benelux

 5. Nizozemí STÁTNÍ ZŘÍZENÍ: království HLAVNÍ MĚSTO: Amsterdam (724tisíc obyv.) POČET OBYV.: 16 491 461 mil ROZLOHA: 41 526 km² ÚŘEDNÍ JAZYK: nizozemština NÁBOŽENSTVÍ: katolíci 31%,protestanti 21% NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ: Nizozemci 91%, Turci 1,3% ČLEN: EU, NATO, OSN, OECD, CE MĚNA: euro

 6. EKONOMIKA: většina obyvatel pracuje ve službách- 70%, 26% vprůmyslových odvětvích, nezaměstnanost je 6,6% HDP na 1 obyv.: 30 500 dolarů VELKÁ MĚSTA: Rotterdam, den Haag KLIMA: mírný pás, oceánské podnebí HLAVNÍ ŘEKA: Rýn (1326 km) RELIÉF: nížiny, „nejvyšší bod = Vaalserberg (321 m), nejnižší = Prins Alexanderpolder (-7 m) PLOCHA: 25 % orná půda, 25 % pastviny, 8 % lesy, 42 % ostatní  FLORA: lesy mírného pásu FAUNA: mnoho středoevropskýchdruhů

 7. PRŮMYSL: těžba ropy a ZP, keramické hlíny nebo soli kamennéENERGIE: tepelné elektrárny – 90% ZEMĚDĚLSTVÍ: pšenice, žito, ječmen, brambory, cukrová řepa, zelenina, ovoce, len CHOV: skot, ovce, koně, prasata, drůbež ZAJÍMAVOST: přístav Europort v Rotterdamu (největší na světě)

 8. LUCEMBURSKO STÁTNÍ ZŘÍZENÍ: velkovévodství HLAVNÍ MĚSTO: Lucemburk ROZLOHA: 2 586 km² POČET OBYV.: 442 972 tisíc ÚŘEDNÍ JAZYK: lucemburština, němčina, francouzština NÁBOŽENSTVÍ: protestanti

 9. NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ: Lucemburčané – 73%, zbytek jsou Francouzi, Němci a Belgičané, početnou menšinu tvoří Italové a PortugalciČLEN: EHS, NATO, EU MĚNA: euro EKONOMIKA: nejvyšší HDP na 1 obyv, na světě = 55 100 dolarů, nízká nezaměstnanost HLAVNÍ ODVĚTVÍ EKONOMIKY: služby – 80% Sídlí zde přes 200 bank a několik institucí EU PRŮMYSL: slévárenský, hutnictví železa a oceli ENERGIE: tepelné a vodní elektrárny PODNEBÍ: kontinentální

 10. HLAVNÍ ŘEKA: MoselaPOVRCH: S – břidlicový a pískovcový povrch, J – nížinyFLORA: smíšenélesy zabírají ⅓ územíFAUNA: zvířata jako v západní Evropě (jezevec)

 11. ZAJÍMAVOSTI: Lucemburk (vládní čtvrť s katedrálou), město Grund, město Vianden, BeaufortZ Lucemburska také pochází český král Jan Lucemburský – otec Karla IV.