Download
benelux n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENELUX PowerPoint Presentation

BENELUX

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BENELUX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BENELUX NIZOZEMSKO

 2. Nizozemsko

 3. Poloha • při pobřeží Severního moře • hraničí s: - Německem na východě - s Belgií na jihu • rozloha: 41 526 km2 ( z toho 18,41% vody)

 4. Povrch • jedna čtvrtiny pod hladinou moře • proti moři chráněno vysokými hrázemi • pobřežní oblasti - typické prolákliny mělkých přílivových plošin • dva druhy těchto plošin – watty a marše • watty - přílivem zaplavovány a odlivem obnažovány • poldery - vysušené plochy, které rozšiřují území státu • marše- úrodné pobřežní nížiny na říčních nánosech • V a J -pahorkatina • JZ - lesnatá plošina - nejvyšší vrchol Vaalserberg 321m

 5. Podnebí • oceánské • dostatečný přísun srážek z Atlantiku • vliv teplého mořského proudu v Atlantském oceánu • roční úhrn srážek 750–850 mm • velmi časté mlhy a často vane silný vítr • na pobřeží často zuří bouře, které mohou způsobovat záplavy • pouze 6 dní v roce je v Nizozemsku bezvětří

 6. Vodstvo • pobřežní stát – úmoří severního moře • významné řeky: - Rýn - Šelda - Maasa • řeky i přímořské oblasti jsou propojeny velkým množstvím kanálů

 7. Obyvatelstvo • 16 335 998 • hustota zalidnění: 393 obyv./km2 • velký počet imigrantů • menšiny: - Frísové (jejich jazyk fríština je úřední) - Němci • přistěhovalci z: - Maroka - Surinamu - Antil - Indonésie - Turecka • náboženství: - katolické - protestantské - islám

 8. Sídla • 90 % všech Nizozemců žije ve městech • téměř 1/2 obyvatel zahrnuje konurbace – Randstad - tvoří ji 4 velké aglomerace – Amsterdam - Haag - Rotterd - Utrecht • Amsterdam - hlavní město - je z části pod úrovní moře - historické domy stojí na pilotech

 9. Zemědělství • Pěstování a vývoz květin: - tulipány - narcisy - lilie - hyacinty • Vývozce: - mléčných výrobků, sýry - masa - vajec • chová skotu - provincie Frisco

 10. Doprava • zastoupeny všechny druhy dopravy – silniční - železniční - letecká - námořní • doprava je na vysoké úrovni • přístavy - Europort v Rotherdamu (největší přístav na světě) - Amsterdam

 11. PRŮMYSL • Holandsko je průmyslový stát • průmysl je spjat s dováženou ropu • hlavní část hospodářství se zaměřuje na: • strojírenství • stavbu lodí • petrochemii • další průmysl: - potravinářský - sklářský - textilní - hutnictví železa a hliníku • dnes patří Nizozemské království mezi přední evropské mocnosti

 12. Historie • ve starověku - germánské a keltské kmeny • 10. století - rozdrobení země na jednotlivá knížectví • po několika pokusech o sjednocení se celé území dostalo v roce 1477 do rukou Habsburků • přelom 16. a 17. století - náboženské nepokoje • 1. sv. válka – zachování nezávislosti • 2. sv. válka – obsazení německou armádou, po ukončení přišlo Nizozemsko o většinu kolonií • jediným pozůstatkem jsou zámořská území v Karibiku Aruba a Nizozemské Antily • 1952 – 1958 – zakládají člen EU

 13. Cestovní ruch Amsterdam - městské historické centrum ze 17- stol. - systém soustředěných kanálů okolo středu starého města - SAIL Amsterdam - přehlídka historických lodí - mnoho muzeí - čtvrť červených luceren de Wallen - řada kaváren, kde se prodává marihuana Arnhem – unikátní svým trolejbusovým systémem Haag - sídlo nizozemské vlády, parlamentu a královny Haarlem – významná památka je kostel sv. Bav Maastricht - nejstarší nizozemské město, radnice s typickou holandskou architekturou Naarden – hrob Jana Ámose Komenského Utrecht – katedrála Kostelní Dóm

 14. Osobnosti • Beatrix Willemina Armgard - *31.1.1938 - nizozemská královnaprincezny - v čele království je od 30.4.1980 • Rembrandt Harmensz van Rijn (1606 – 1669) - jeden z největších malířů historie, mistr šerosvitu • Vincent Willem van Gogh (1853 – 1890) - jedna z největších osobností světového výtvarného umění (expresionismus)

 15. Slovník ahoj Francouzsky: salut dobrý den bonjour chleba pain nashledanou au revoir voda eau škola école  žák   éleve tatínek papa maminka maman bratr frere sestra soeur vesnice village město cité domov domicile Jak se máš? Comment vas-tu? Jmenuji se… Je m'appelle…