Download
australia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Australia PowerPoint Presentation

Australia

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Australia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Australia

 2. Fauna Australii Fauna Australii – różni się zasadniczo od fauny z innych rejonów świata. Wiele australijskich zwierząt nie występuje nigdzie indziej, ponieważ jest ona odizolowana od innych kontynentów Oceanem. Przybycie ludzi (Aborygeni) do Australii około 50 000 lat temu przesmykiem z Azji i osadników europejskich od 1788, miało znaczący wpływ na australijską faunę.

 3. Ssaki • Ssaki to kręgowce charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, obecnością owłosienia (włosy lub futro) oraz stałocieplnością. Najbardziej znanym ssakiem w Australii jest dziobak. Dziobak jest jedynym ssakiem, który składa jaja.

 4. Kangur Szary

 5. Miś Koala

 6. Dziobak

 7. Owady • Największą grupą bezkręgowców są owady, które stanowią 75% wszystkich znanych gatunków australijskich zwierząt • Nieopatrznie wprowadzono gatunki inwazyjne, które powodują znaczące zmiany środowiskowa: osa europejska, czerwone mrówki ogniste z Ameryki Południowej, żółte mrówki i dzikie pszczoły miodne.

 8. Staszczyk australijski

 9. Czarna wdowa

 10. Skorpion australijski

 11. Ryby • Jak się oblicza w wodach Australii żyje ponad 4400 gatunków ryb. • W tej liczbie tylko 170 gatunków to ryby typowo słodkowodne. Jedną z przyczyn tak ubogiej fauny śródlądowej może być względnie mała liczba rzek i zbiorników wodnych na kontynencie.

 12. Nemo

 13. Ryba głębinowa

 14. Flora Australii • Flora Australii – Australia stanowi osobne państwo roślinne (Australis) o swoistej florze. W zbiorowiskach roślinnych przeważają formacje charakterystyczne dla klimatów suchych i gorących. Wnętrze kontynentu zajmują pustynie piaszczyste, a na północy występują liczne sawanny.

 15. Sawanna

 16. Pustynia

 17. Drzewa Australii • Północne i północno-wschodnie obszary lądu, znajdujące się w gorącym i wilgotnym klimacie podrównikowym i zwrotnikowym zajmują wilgotne lasy równikowe. Rosną tu najbardziej charakterystyczne drzewa australijskie - eukaliptusy, drzewiaste paprocie, liany, palmy, araukarie i bambusy.

 18. Eukaliptus

 19. Liany

 20. Paprocie

 21. Palmy

 22. Kwiaty • Jednymi z najbardziej znanych kwiatów są Lotos i Marakuja.

 23. Lotos

 24. Marakuja

 25. Źródła • grafika Google • pl.wikipedia.org • zapytaj.onet.pl • zadane.pl

 26. Koniec • Wykonali: • Łukasz Strzelczyk • Kacper Kierzynka