Download
temat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat PowerPoint Presentation

Temat

222 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temat Montaż styczników elektromagnetycznych Opracował - Mirosław Ruciński

 2. Plan zajęć Ogólne informacje o zastosowaniu styczników Budowa stycznikówelektromagnetycznych Dobór styczników. Parametry techniczne Montaż styczników Montaż mechaniczny Montaż elektryczny Nieprawidłowości występujące podczas montażu Przepisy bhp, dobór narzędzi

 3. Styczniki elektromagnetyczne

 4. Budowa stycznika • Izolacyjna podstawa stycznika • Cewka stycznika • Rdzeń nieruchomy • Zwora ruchoma elektromagnesu • Styk ruchomy • Styk nieruchomy • Zestyki pomocnicze zwierne i rozwierane • Sprężyny stykowe zapewniające docisk styków • Komory gaszeniowe łuku elektrycznego

 5. Dobór styczników Parametry techniczne • Napięcie znamionowe stycznika Un • Moc odbiornika i jego charakter (silnikowy, grzejny, oświetleniowy, trakcyjny) • Prąd znamionowy ciągły i łączeniowy w kategorii użytkowania [A] • Moc silnika w kategorii użytkowania [kW] 3. Dopuszczalna częstość łączeń [1/h] 4. Napięcie sterowania (zależy od dostępnej sieci lub źródła)

 6. Kategorie użytkowania:

 7. Montaż styczników • Sposoby montażu styczników • Montaż stycznika na szynę TH-35 • Podłączenie przewodów • Dobór narzędzi

 8. Oznaczeniazacisków

 9. Informacje uzupełniające Internet Katalogi Czasopisma

 10. Instruktaż bieżący 1. W czasie wykonywania ćwiczeń zwracam uwagę na: • organizację stanowiska roboczego, • stan narzędzi i przyrządów, • bhp, • jakość wykonywanej pracy, • stosunek do pracy i osobistą postawę, • kulturę pracy, • wydajność pracy, stosunek do powierzonego mienia, • osobiste zaangażowanie się ucznia w pracy, 2. Wstępne omówienie wykonanej pracy.

 11. Instruktaż końcowy • Ogólne podsumowanie wyników pracy całej grupy z określeniem stopnia wykonywania zadań i osiągnięcia wytyczonego celu. • Porównanie pracy najlepiej i najgorzej wykonanej. • Pochwały i wyróżnienia. • Indywidualne omówienie pracy uczniów (samoocena – ocena wraz z uzasadnieniem). • Ocena uczniów i wpisanie ocen do dzienniczków ucznia. • Podanie tematu nowej lekcji.