Download
temat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat: PowerPoint Presentation

Temat:

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temat: Doświadczenie z wdrożenia usług elektronicznych w województwie podlaskim w latach 2004-2006 na przykładzie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Siecią Tomasz SosnowiczCentrum Informatyki ZETO S.A.tomasz.sosnowicz@zeto.bialystok.pl

 2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Siecią Elementy składowe: • Wykwalifikowana kadra • Infrastruktura sieciowa UMWP • Infrastruktura sieciowa JST • Infrastruktura serwerowa • Pozostałe zaawansowane systemy • Dobrze przeszkolona kadra oraz odpowiednie systemy zarządzania

 3. Agenda • Podstawowe cele oraz wymagania • Zastosowane rozwiązania • Otrzymane rezultaty • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Siecią – krótka charakterystyka systemów zarządzania

 4. Podstawowe cele oraz wymagania Podstawowe cele: • Zapewnienie społeczności województwa podlaskiego szybkiego dostępu do zasobów WP, CU, BIP • Zapewnienie administracji sprawnej oraz bezpiecznej wymiany dokumentów elektronicznych między JST a UMWP • Zapewnienie bezpiecznego dostępu do usług Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego • Zapewnienie sprawnej wymiany poczty elektronicznej

 5. Wymagania szczegółowe: Podstawowe cele oraz wymagania Budowa infrastruktury na potrzeby WP, CU, CCWP Integracja w jedną logiczną całość Budowa infrastruktury na potrzeby poczty elektronicznej oraz obiegu dokumentów • Dostawa i konfiguracja serwerów • Dostawa i konfiguracja serwerów • Dostawa i konfiguracja urządzeń sieci teleinformatycznej oraz szaf telekomunikacyjnych • Dostawa i konfiguracja urządzeń sieci teleinformatycznej oraz szaf telekomunikacyjnych • Budowa sieci SAN oraz systemu archiwizacji • Budowa sieci SAN oraz systemu archiwizacji Budowa Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Siecią WAN Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej • Dostawa oraz konfiguracja urządzeń sieciowych na potrzeby budowy sieci WAN • Dostawa oraz konfiguracja oprogramowania do zarządzania siecią • Dostawa oraz konfiguracja urządzeń odpowiedzialnych za styk z siecią Internet • Dostawa oraz konfiguracja oprogramowania do zarządzania elementami bezpieczeństwa • Dostawa oraz konfiguracja systemów do zabezpieczeń sieci • Dostawa oraz konfiguracja systemu centralnej autoryzacji

 6. Agenda • Podstawowe cele oraz wymagania • Zastosowane rozwiązania • Otrzymane rezultaty • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Siecią – krótka charakterystyka systemów zarządzania

 7. Zastosowane rozwiązania Co zrobiliśmy aby spełnić wszystkie wymagania ? • Napisano dwa szczegółowe projekty techniczne z dokładnością do parametrów konfiguracyjnych urządzeń 1. Projekt – Centrum Przetwarzania 2. Projekt – Sieć WAN oraz Centrum Zarządzania • Zbudowano serwerownie z zaawansowanym systemem zasilania oraz klimatyzacją • Na potrzeby serwerów oraz urządzeń sieciowych zostały dostarczone odpowiednie szafy telekomunikacyjne

 8. Zastosowane rozwiązania Co zrobiliśmy aby spełnić wszystkie wymagania ? • Dostarczono oraz zainstalowano: 100 routerów 120 serwerów 4 firewall’e 3 systemy do zarządzania 120 przełączników 2 systemy IPS • Wszystkie urządzenia aktywne zostały połączone ze sobą oraz odpowiednio skonfigurowane • Najbardziej skomplikowane konfiguracje sieciowe zostały przetestowane w laboratorium CI ZETO S.A.

 9. Zastosowane rozwiązania Co zrobiliśmy aby spełnić wszystkie wymagania ? • Aby przyspieszyć wdrożenie zostały wykorzystane zewnętrzne narzędzia oprogramowania (języki skryptowe) • Węzeł centralny sieci został podłączony do dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych (TPSA, BIAMAN) • Zostały wdrożone najbardziej zaawansowane zabezpieczenia sieciowe występujące obecnie na ranku • Segment Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego został podłączony do rdzenia sieci • Zostało zbudowane Centrum Zarządzania Siecią WAN

 10. Agenda • Podstawowe cele oraz wymagania • Zastosowane rozwiązania • Otrzymane rezultaty • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Siecią – krótka charakterystyka systemów zarządzania

 11. Otrzymane rezultaty Powstała jedna z większych sieci komputerowych w województwie podlaskim Sprawniejsza, dobrze zabezpieczona praca samorządów

 12. Otrzymane rezultaty Nowoczesna oraz szybka obsługa mieszkańców Sprawniejsza, dobrze zabezpieczona praca samorządów Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego Wzmocnienie roli województwa podlaskiego wśród innych województw Rozwój integratorów pobudzający wzrost konkurencyjności

 13. Agenda • Podstawowe cele oraz wymagania • Zastosowane rozwiązania • Otrzymane rezultaty • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Siecią – krótka charakterystyka systemów zarządzania

 14. Systemy zarządzania siecią System do zarządzania siecią Fizyczne oraz logiczne schematy sieci • System do zarządzania siecią Monitoring pracy sieci Zarządzanie błędami w sieci System do zarządzania bezpieczeństwem sieci • System do zarządzania bezpieczeństwem sieci Monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa w sieci Zmiana reguł polityki bezpieczeństwa Monitorowanie zestawionych połączeń VPN System do centralnej autoryzacji • System do centralnej autoryzacji Kontrola dostępu do urządzeń Rejestracja czasu logowania

 15. Tomasz Sosnowicz tomasz.sosnowicz@zeto.bialystok.pl Centrum Informatyki ZETO S.A.Ul Skorupska 915-048 Białystoktel. (85) 7483 200fax (85) 7483 303www.zeto.bialystok.ple-mail: zeto@zeto.bialystok.pl