Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Undervisning og læring set i EUD-reformens perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Undervisning og læring set i EUD-reformens perspektiv

Undervisning og læring set i EUD-reformens perspektiv

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Undervisning og læring set i EUD-reformens perspektiv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Undervisning og læring set i EUD-reformens perspektiv Direktør Lars Kunov Danske Erhvervsskoler

  2. Mange af erhvervsuddannelserne kræver allerede i dag matematik på et meget højt niveau og dansk stilles der generelt høje krav til alle steder. Derudover kommer alle de andre faglige krav til uddannelserne, som hele tiden stiger. • Mange vil få et chok, hvis de blev præsenteret for det, der skal til for at blive tømrer eller industritekniker. Der er matematik på meget avanceret niveau og det er folk ofte ikke bevidste om.

  3. Hvorfor reformer • Produktion er stadig en forudsætning for vækst • Vi mangler faglærte og det bliver værre • Fra 31% i år 2000 til 19% i 2013 vælger EUD direkte fra folkeskolen • Frafald, omvalg og dobbeltuddannelse er dyrt • For mange studenter ender som ufaglærte • Mangel på videreuddannede (erhvervsrettede)

  4. Hvad skal løses med reformerne • Folkeskolen skal sikre at alle er uddannelsesparate • Valget fra folkeskolen skal gøres mere overskueligt og mindre ultimativt • Valget skal opleves som fremtidssikret • De unge skal guides til faglig succes og praktikplads • Der skal skabes rationelle vej for de voksne • Virksomhederne skal tage de unge i praktik

  5. Nye dagsordner for folkeskolen • Fagligheden er i højsæde • Alle skal have basale færdigheder • Uddannelsesparathed for alle • Der er ikke længere plads til restgrupper • Motivation • Også til en erhvervsrettet uddannelse

  6. Folkeskolereform • Nytænkning af pædagogikken og didaktikken skal både få flere med - men i meget høj grad også åbne de unges øjne for at der findes andre veje end den klassiske latinskole også for de som har gode boglige færdigheder. • Projekter og integration i den daglige undervisning der sætter det der skal læres i en erhvervsrettet kontekst. • UEA undervisningen skal have en helt anden plads • Erhvervsskolerne har brug for motiverede, fagligt kompetente unge der har lyst til alternativet til stx.

  7. Nye dagsordner for EUD • EUD som ungdomsuddannelser • Fra 95% målsætning til kvalitet • EUD som voksenuddannelse • Mange flere fra ufaglært til faglært • EUD som beskæftigelsesindsats • Fra kontanthjælp via EUD til job

  8. EUD Reformen • Nogle nøglepunkter indhold af en reform: • Adgangskrav • Introduktionsforløb for de helt unge • EUX/Videreuddannelsesmuligheder • Kvalitet • Gærdehøjder