Download
k o m a t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K O M A T PowerPoint Presentation

K O M A T

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

K O M A T

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. K O M A T II Konkurs Matematyczny Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku

  2. 18 kwietnia 2013 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku odbył się II Konkurs Matematyczny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych ze Słupska i okolic. Młodzi pasjonaci matematyki walczyli o główną nagrodę Puchar Dyrektora II LO oraz INDEKSY II LO.

  3. Cele konkursu • Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętnościmatematycznych wśród uczniów gimnazjów, • Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy, • Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej, • Motywowanie do nauki uczniów matematycznie uzdolnionych, • Motywowanie nauczycieli do pracy • z młodymi pasjonatami.

  4. Zasady uczestnictwa • Do udziału w konkursie uprawniało szkołę złożenie u organizatora karty zgłoszenia z nazwiskami uczestników. • Jedna szkoła mogła zgłosić maksymalnie pięciu uczniów. • Sposób wyłaniania reprezentantów szkoły był dowolny (decyzja dyrektora, wewnątrzszkolny sprawdzian, inne).

  5. Organizacja konkursu Do konkursu przystąpiło 64gimnazjalistów z 13 Szkół Gimnazjalnych Słupska i okolic. Młodzi pasjonaci matematyki przez 90 minut próbowali swoich sił wykonując działania na potęgach, liczyli pola różnych figur, obliczali prawdopodobieństwo wylosowania liczby z podanego zbioru. Niektóre zadania miały mieć charakter łamigłówek matematycznych. Tematyka zadań konkursowych obejmowała program nauczania matematyki w gimnazjum.

  6. N A G R O D Y Zwycięzca Konkursu otrzymał Puchar Dyrektora II LO, natomiast Laureaci (miejsca 1 - 5) otrzymali Dyplomy, Indeksy Ucznia II LO oraz nagrody rzeczowe. Komisja Konkursowa analizując wyniki konkursu, stwierdziła jednomyślnie, że uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi.

  7. L A U R E A C I Komisja konkursowa w składzie Aneta Mikucka, Elżbieta Piekarniak, Krzysztof Reszka sprawdziła prace i wyłoniła laureatów. Nagrodęgłówną Puchar Dyrektora II LO otrzymał uczeń Gimnazjum Nr 3 w Słupsku • Bartłomiej WRÓBLEWSKI opiekun Małgorzata Szwajkowska.

  8. BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKIprzyjmuje z rąk Dyrektora II LOgłówną nagrodę

  9. Laureaci I Konkursu Matematycznego KOMAT • INDEKSY II LO otrzymali: • KLIMEK KarolinaG 3 Słupsk opiekun: Małgorzata Szwajkowska • KOWALIK TomaszG 3 Słupsk opiekun: Małgorzata Szwajkowska • WOJTAS MikołajG 1 Słupsk opiekun: Andrzej Pawlak • GROTA AgnieszkaG 1 Damnica opiekun: Magda Czerska • SULEWSKI KrzysztofG UTO Ustka opiekun: Junona Olempijuk • MIKOŁAJCZAK KamilaG UTO Ustka opiekun: Junona Olempijuk Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.