Download
nejednakosti na tr i tu rada participacija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nejednakosti na tržištu rada: participacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nejednakosti na tržištu rada: participacija

Nejednakosti na tržištu rada: participacija

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nejednakosti na tržištu rada: participacija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nejednakosti na tržištu rada: participacija

 2. Zaposlenost • Obavljanje bilo kakvog posla za naknadu • Zaposlenost vs. nezaposlenost vs. neaktivnost • Relevantna razlika stoga što zaposlenost predstavlja izvor: • prihoda i autonomije • socijalnog osiguranja • identiteta i društvenog statusa • strukture vremena, aktivnosti, socijalnih kontakata • Pravo na rad? • U uvjetima kada je registrirana zaposlenost u 6 godina smanjena sa 1511 na 1313 tisuća (3/2008.-3/2014.)

 3. Kretanje stope zaposlenosti (20-64)

 4. Kretanje stope zaposlenosti (20-64)

 5. Kretanje stope nezaposlenosti (15-74)

 6. Kretanje stope nezaposlenosti (15-74)

 7. Presjek participacije na tržištu rada: dob Muškarci Žene Izvor: Popis stanovništva, 2011.

 8. Dobno specifične stope zaposlenosti – odstupanje od EU prosjeka, 2013.

 9. Stope zaposlenosti za pojedine dobne skupine kroz proteklih 10 godina: RH i EU

 10. Stope nezaposlenosti za pojedine dobne skupine kroz proteklih 10 godina: RH i EU

 11. Stope zaposlenosti za glavne obrazovne skupine kroz proteklih 10 godina: RH i EU

 12. Stope nezaposlenosti za pojedine dobne skupinglavne obrazovne skupine kroz proteklih 10 godina: RH i EU

 13. Promjene u godišnjoj stopi zapošljavanja nezaposlenih s obzirom na razinu obrazovanja: 2008. i 2013. godine Izvor: Godišnjaci HZZ

 14. Zapošljavanje iz evidencije HZZ-a s obzirom na trajanje nezaposlenosti Izvor: Statistika on-line, HZZ  Obeshrabreni nezaposleni (ARS): 3,4 (2008.) % 6,5% (2013.) populacije radne dobi.