Download
laskekatse vajadus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laskekatse vajadus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laskekatse vajadus

Laskekatse vajadus

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Laskekatse vajadus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Laskekatse vajadus Aarne Taal Läänemaa Jahindusklubi Juhatuse esimees

  2. Lasketiir • Laskma saab õppida ainult lasketiirus • Metsas õpitakse jahisituatsiooni ette läbimõtlemist • Enamusel jahimeestest ei ole neile sobivaid relvi • Laskeasendid on enamasti valed • Ilma pädeva juhendamiseta õpitut on keeruline muuta

  3. Ohutus • Kui ikka toru kaaslase poole keeramise eest “vastu kõrvu” saanud pole, siis see meeles ei püsi • Paljud jahimehed ei oska kinnise lukugagi relvast pauku karta, luuavarrest rääkimata • Ohutus on tähelepanu ja tähelepanu jagub siis, kui olulised tegevused on saanud harjumusteks

  4. Jahieetika • Uluki vigaseks laskmine on häbiväärne!! • Kahjuks on täna justkui häbiasi tunnistada oskust ka lask tegemata jätta • Seisva uluki vigastamisel tuleb lasta liikuvat ulukit • Ja kas oma olematu laskeoskusega kiitlemine on eetiline?

  5. Vanus • Vanus mõjutab meie koordinatsiooni, mitte enesehinnangut • Vanusega muutub reaktsioonikiirus • .. ja nägemine • Lahenduseks laskekatse varitsusjahiks

  6. Kütiliin • Põhjus oma seltsiga koos tiiru minna • Võrdlus teiste seltsidega • Parimatele väike lisamotivatsioon • Laskeoskus on otseses seoses seltsi kaugusega lasketiirust • Võimalus ühildada laskekatse, näha jahikaaslaste tegelikku laskeoskust ja kontrollida varustust enne jahiaega

  7. Laskekatse ja sund • Kui me liikluses juhte ei kontrolliks .. • Inimestel on kalduvus oma võimeid üle hinnata (ja end paremaks laskjaks arvata) • Kas selts, kus 60st laskekatsele asunust 4 vaid selle esimese korraga läbisid, ikka võtab endale vabatahtlikult laskekatse kohustuse? • Mõni relv näeb vaid laskekatse ajal asjatundja ülevaatust (ja õli ...)

  8. Kütiliini tulemused • 1/3 jahimeeste paremikust ei suuda teha laskekatset!! • 20-30% jahimeeste paremikust ei saa seisvale loomale neljast lasust kõiki pihta (1-4!!! möödalasku) • Ilma nullita suudab kümme lasku lasta sadakond meest ... • Kardetavasti on ülejäänud 13 tuhat meest pigem ...

  9. Kokkuvõtteks • Jah, meil peab olema sund teha laskekatset • Seda sundi ei tohi muuta mõne järgmise määrusega • Varitsusjahiks peab olema teist tüüpi laskekatse