Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. STUDIUL COMPATIBILITĂȚII FIZICO-CHIMICE A ECONAZOLULUI NITRAT CU BETAMETAZONĂ DIPROPIONAT ȘI A ECONAZOLULUI NITRAT CU CIPROFLOXACINĂ PRIN METODA HPLC Livia Uncu, Vladimir Valica, Elena Donici, Nicolae Ciobanu, Oxana Vîslouh, Suvorchina Olga, Popa Cristina, Andrei Uncu USMF “Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova MATERIAL SI METODE OBIECTIVE MATERIAL SI METODE Otomicoza (otita externă micotică) adesea este însoțită de inflamație și infecții concomitente. S-a investigat compatibilitatea fizico-chimică a amestecurilor în formă solidă de Econazol nitrat cu Betametazonul dipropionat și de Econazol nitrat cu Ciprofloxacină prin metoda HPLC cu scopul asocierii acestora într-un medicament combinat pentru tratamentul otomicozelor. Cromatograf de lichide Shimadzu HIGH Performance liquid chromatograph LC-20 A; coloana cromatografică Hidrosorb C-18 cu dimensiunile 10x0,4 cm, mărimimea particulelor 3 μm; faze mobile: metanol:acetonitril (40:60), acetonitril:apă (80:20), acetonitril:soluție de acid fosforic reglată la pH=3 cu trietilamină (13:87). Determinarea substanțelor din amestecuri REZULTATE Betametazonă+Econazol Betametazonă+Econazol Analiza cromatografică HPLC a amestecului Econazol nitrat cu Betametazonă dipropionat a demonstrat faptul că acești compuși sunt incompatibili: timpii de retenție a substanțelor medicamentoase separate și din amestec erau diferiți, se atestă reducerea conținutului betametazonei și mărirea conținutului econazolului în amestec, cauza fiind apariția unei probabile interacțiuni chimice între compuși. Ciprofloxacină+Econazol Ciprofloxacină+Econazol CONCLUZII REFERINTE Dozarea amestecului Econazol nitrat-Ciprofloxacină prin metoda HPLC a demonstrat o corespundere cantitivă a componentelor amestecului, substanțele fiind compatibile din punct de vedere fizico-chimic. • Donici Elena, Uncu Livia, Uncu Andrei, Vîslouh Oxana. Combined ointments used in the treatment of infected wounds. In: Archives of the Balcan Medical Union. The official journal of the Balcan Medical Union, Celsius Publishing House ISSN 0041–6940, vol.48, Chişinău, 2013, p.104-106. • Uncu Livia, Parii Sergiu, Donici Elena, Popa Cristina. The combined drugs used in the treatment of otomycosis. In: Archives of the Balcan Medical Union. The official journal of the Balcan Medical Union, Celsius Publishing House ISSN 0041–6940. Chişinău, 2013, vol.48, p.107. SCOPUS