Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DEZVOLTAREA UNEI METODE LC-MS PENTRU ANALIZA SIMULTANA A METADONEI ŞI A METABOLITULUI EI PRINCIPAL, EDDP Anne-Marie Ciobanu1, Maria Bârcă1, Robert Daniel Vasile1, Claudia Maria Guţu1, George Traian Alexandru Burcea-Dragomiroiu1, Cristian Bălălău2, Daniela Luiza Baconi1 1U.M.F. “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, România 2U.M.F. “Carol Davila”, Facultatea de Medicină, Bucureşti, România OBIECTIVE MATERIALE SI METODE Succesul tratamentului de substituţie cu metadonă este dependent de administrarea acesteia în doze adecvate, fapt ce impune monitorizarea tratamentului de substituţie. Spectrometria de masă cuplată cu cromatografia de lichide asigură selectivitate şi sensibilitate determinărilor, fiind adecvată pentru analiza unor probe biologice cu matrici complexe. În acest sens, ne-am propus să dezvoltăm o metodă LC-MS pentru analiza simultană a metadonei şi a metabolitului ei principal, 2-etiliden-1,5-dimetil-3,3-difenilpirolidina (EDDP) din probe biologice. • Metodă cromatografică LC-MS în fază inversă • Lichid cromatograf Finnigan Surveyor Thermo cuplat cu spectrometru de masă LCQ Advantage cu trapă ionică, cu sistem de ionizare ESI (electrospray ionization); Soft Xcalibur • Coloană: Kromasil SB C18 (5 µm), 150x 4,6 mm (i.d.) (Supelco Inc.) • Faza mobilă: acid formic 0,2%: acetonitril 30:70(v/v) • Debitul de eluţie: 0,5 mL/minut • Volumul de injecţie: 10 µL • Detecţie spectrometrie de masă: sursă de ionizare electrospray (ESI), ionizare pozitivă • Tehnică de analiză SIM, urmărind ionii cu m/z 310 – 311 (metadonă), respectiv 278-279 (EDDP). • Extracţie din plasmă: metodă lichid-lichid cu hexan:2-propanol 97:3 (v/v) şi alcalinizare cu NaOH 2M. Cromatograma EDDP, SIM m/z 278-279 Spectrul de masă MTD (M= 309) şi EDDP (M=277) Cromatograma MTD, SIM m/z 310-311 REZULTATE CONCLUZII Curba de regresie obţinută în domeniul de concentraţii 0,01–1 μg/mL pentru metadonă a fost lineară, avand cu un coeficient de corelaţie de 0,9912. Pentru EDDP s-a demonstrat o regresie lineară cu un coeficient de corelaţie de 0,9977 în domeniul de concentraţii 0,08–0,8 μg/mL. Au fost demonstrate selectivitatea, repetabilitatea (RSD = 1,626% pentru metadonă, respectiv 1,715% pentru EDDP), acuratetea (regăsire 95,6% pentru metadonă, respectiv 103,8% pentru EDDP). Limitele de cuantificare determinate au fost 10 ng/mL pentru metadonăşi 0,35 ng/mL pentru EDDP. Valorile obţinute pentru toţi parametrii testaţi sunt cuprinse în limitele de acceptanţă pentru analizele din probe biologice. Metoda LCMS elaborată de noi este selectivă, sensibilăşi precisă. Metoda LCMS pentrudeterminareasimultană a metadoneişi a metabolituluiei principal EDDP elaborată de noi are limite de cuantificare şidomenii de linearitate adecvate cu nivelele terapeutice plasmaticeceeace justifică utilizarea ulterioară a acestei metode pentru determinarea metadonei din probe biologice recoltate de la pacienţi heroinomani aflaţi în tratament de substituţie cu metadonă. REFERINŢE MENŢIUNE • Ciobanu A.-M., Baconi D., Bârcă M., Negrei C., Cristescu I., Bălălău D. - GC–MS method for methadone quantification in plasma - Toxicology Letters, 2009, (189) Supp.1:S6 • Vlase L., Popa D-S. A., Leucuţa S. E., Loghin F. - Bioanalysis of methadone in human plasma and urine by LC/MS/MS, Revue Roumaine de Chimie, 2008, 53(12), 1157–1164 • deJager A. D., Bailey N.L. Online extraction LC–MS/MS method for the simultaneous quantitative confirmation of urine drugs of abuse and metabolites: Amphetamines, opiates, cocaine, cannabis, benzodiazepines and methadone, Journal of Chromatography B, 2011 ( 879): 2642– 2652 • Kiss B., Bogdan C., Pop A., Loghin F., A rapid UPLC–MS/MS method for simultaneous determination of flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, methadone and EDDP in human, rat and rabbit plasma, Talanta, 2012, (99 ): 649–659 Această lucrare este efectuată în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), finanţat din Fondul Social European şi Guvernul României prin contractul nr. POSDRU/159/1.5/S/132395