Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

67 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Activitatea antibacteriană a anetolului faţă de izolate clinice de Streptococcus pneumoniae şi Moraxella catarrhalis Adina Catinca Grădinaru2,Ana Clara Aprotosoaie1, Adriana Trifan1, Anca Miron1 1Univesitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa - Iaşi, Facultatea de Farmacie, Disciplina de Farmacognozie2Univesitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa - Iaşi, Facultatea de Farmacie, Disciplina de Farmacodinamie şi Farmacie Clinică OBIECTIVE MATERIAL SI METODE Obiectivele lucrării au fost evaluareaactivității antibacteriene a trans-anetolului, constituentul principal al uleiului volatil de Anisi fructus, față de izolate clinice provenite de la pacienţi cu infecţii ale tractului respirator inferior, precum și studiul interacțiunilor care apar în cazul asocierii cu amoxicilina şi ciprofloxacina. • Evaluarea activității antimicrobiene a fost realizată prin: • metoda difuzimetrică (1); • metoda diluțiilor în bulion (2); • metoda tablei de șah (chekerboard) (3). Streptococcus pneumoniae 4566 combinația Ana - Ax Streptococcus pneumoniae 4732 combinația Ana - Ax Moraxella catarrhalis 2002 combinația Ana - Ax Streptococcus pneumoniae 4566 combinația Ana - Cip Streptococcus pneumoniae 4566 combinația Ane - Cip Moraxella catarrhalis 2002 combinația Ane - Ax REZULTATE Față de izolatul clinic Moraxella catarrhalis 2002, combinațiile anetol-amoxicilină au prezentat efecte antagoniste, aditive şi indiferente, dependent de proporţiile de combinare. Au fost identificate numai patru combinaţii anetol-ciprofloxacină cu efecte aditive faţă de Streptococcus pneumoniae 4566. Restul combinaţiilor au prezentat efecte indiferente faţă de izolatele clinice luate în studiu.  CONCLUZII Rezultatele studiului sugerează posibilitatea co-administrării preparatelor conținând anetol cu amoxicilina sau ciprofloxacina în infecții produse de pneumococi şi prudență la co-administrarea preparatelor conţinând anetol cu amoxicilina în infecțiile produse de Moraxella catarrhalis. Este necesară studierea semnificației antagonismului evidenţiat pentru combinaţii ale anetolului cu amoxicilina faţă de izolatul clinic Moraxella catarrhalis 2002. REFERINȚE 1. Buiuc D, Negut M. Tratat de microbiologie. Bucuresti: Ed. Medicala, 1999. 2. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty Second Informational Supplement M100-S22, 2012: 32 (3). 3. Pillai SK, Macllering RC, Eliopoulos GM. Antibiotics in Laboratory (5 th ed.). Philladelphia: Lippincot Williams and Wilkins, 2005