Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

225 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MODULAREA COMPORTAMENTULUI SPONTAN PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI IMIDAZOLINIC – DATE EXPERIMENTALE Gabriela Rusu, Liliana Mititelu-Tartau, Mihai Nechifor Disciplina de Farmacologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa”, Iasi, Romania OBIECTIVE MATERIAL SI METODE Cercetarea experimentală a efectelor antagonistului imidazolinic I2 idazoxan asupra comportamentului spontan la şobolani. Experimentul s-a desfăşuratpeşobolanialbimasculiWistar (202-250g), distribuiţiîn 3 loturi a 7 animalefiecare, care au primitsubstanţeleintraperitoneal: lotul 1 (Martor):apădistilată 0,1ml/50g greutate; lotul 2 (IDZ-1): 1 mg/kg corpidazoxan; lotul 3 (IDZ-3): 3 mg/kg corpidazoxan. Efectelesubstanţelorasupracomportamentuluispontan au fost testate peaparatul LE-8811 Actimeter (Panlab) pentruinvestigareaabilităţilormotoriiglobaleşi a număruluitentativelor de scăpare. Testulpermitemăsurareamişcărilorefectuate de animaleîncâmpliberşiîn plan vertical. Rezultatele s-au exprimat sub forma mediei aritmetice ± deviaţia standard a mediei, fiind prelucrate statistic utilizând varianta 17.0 a programului SPSS şi metoda ANOVA. REZULTATE Administrarea intraperitoneală a 1 mg/kbw idazoxan nu a influenţat comportamentul spontan, comparativ cu martorul. Tratamentul cu 3 mg/kbw idazoxan a avut ca rezultat scăderea semnificativă statistic (p<0.05) a manifestărilor comportamentale spontane a şobolanilor (1333.25±528.67 mişcări în plan orizontal – 8.73%; 130.25±188.59 mişcări în plan vertical – 29.82%), comparativ cu martorul (1460.75±418.67 mişcări orizontale; 436.75±360.50mişcări verticale). CONCLUZII Experimentul nostru a demonstrat că idazoxan a scăzut activitatea motorie spontană a animalelor, în cadrul modelului comportamental utilizat, acţiune care poate fi asociată cu un efect sedativ. Aceste rezultate probează implicarea sistemului imidazolinic cerebral în comportamentul motor. REFERINTE Barrot M, Rettori MC, Guardiola-Lemaitre B, Jarry C, Le Moal M, Piazza PV, Interactions between imidazoline binding sites and dopamine levels in the rat nucleus accumbens, Eur J Neurosci 2000 Dec; 12(12):4547-4551. Head GA, Mayorov DN, Imidazoline receptors, novel agents and therapeutic potential, Cardiovasc Hematol Agents Med Chem, 2006, 4 (1): 17–32. Lynch J.J., Castagne V.,Moser P.C., Mittelstadt S.W., Comparison of methods for the assessment of locomotor activity in rodent safety pharmacology studies. J Pharmacol Toxicol Method, 2011; 64(1):74-80.