Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. METODA GC-FID DE DOZARE SIMULTANĂ A ACIDULUI VALPROIC ŞI FENOBARBITALULUI DIN PLASMA PACIENŢILOR EPILEPTICI SimonaCodruţa Hegheş1, Maria Ilieş1, Alina Uifălean1, Emma Brustureanu2, Corina Bocşan3, Anca Buzoianu3, Cristina Iuga1 1DisciplinaAnalizaMedicamentului, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca, Romania 2DepartamentulNeurologie I, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca, Romania 3DisciplinaFarmacologie, ToxicologieşiFarmacologieclinică, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca, Romania OBIECTIVE MATERIAL ŞI METODE Au fost utilizatestandarde şi reactivi de puritate analitică, de provenienţă Sigma Aldrich. Probele au fost preparate prin extracţie lichid-lichid. Precipitarea proteinelor s-a realizat cu cloroform/metanol (1:1), în care au fost adăugate soluţiile standardelor interne (acid caprilic (CPA) si acid dietilbarbituric (DEBA)). S-a prelevat stratul cloroformic, din care s-a injectat 1uL. Conditiicromatografice: Sistemcromatografic Agilent 6890N cu FID, coloanăcapilară HP-5 (30 m × 320 μm (i.d.) × 0.25 μm), temperatură injector 200oC, mod de injectare: split, gaz vector: N2, debit fazamobila: 2,6mL/min, temperatură detector 290oC. Separarea s-a realizatîn gradient. Temperaturainitiala a cuptorului a fostsetata la 75oC fiindcrescuta la 106oC cu o rata de 5oC/min simentinutatimp de 1 minut. A fostapoicrescuta cu 20oC/min pana la 200oC, fiindurmata de o ultimarampa de 10oC/min pana la 230oC unde a fostmentinutatimp de 2 minute. Dezvoltarea unei metode GC-FID de dozarea a acid valproic (VPA) și fenobarbitalului (PB) din plasma. Validarea metodei analitice de dozare a VPA şi PB din plasma. Utilizarea metodei la monitorizarea nivelelor plasmatice de VPA şi PB la pacienţi. REZULTATE În condiţiile cromatografice descrise anterior, valoarea timpilor de retenţie pentru substanţele analizate şi pentru standardele interne au fost: pentru VPA tR=4,4, CPA tR=5,5, DEBA tR=9,5, respectiv PB tR=12,7. Timpul de analiză este scurt (15min) şi nu au fost observate picuri interferente la timpii de retenţie ai analiţilor. Liniaritateametodei s-a verificatpedomeniul de concentratii 5,12-333,76mg/L pentru VPA, respectiv 5,32-340,8mg/L pentru PB (niveleleterapeutice VPA: 50-100mg/L, PB: 15-40mg/L.). Curbele de calibrare au fostcaracterizateprinurmatoareleecuatii: y=0,40970945x+0,2652973 (R2=0,99994) pentru VPA, respectiv y=0,23476753x+0,01856655 (R2=0,99942) pentru PB. Evaluarea statistică a demonstrato precizie bună a metodei (precizie intermediară, repetabilitate) cu coeficienţi de corelaţie cuprinşi între 1,6%-8,0%, respectiv 6,8 %-9,3% pentru VPA şi 2.0-8.5%, respectiv 6.7-15% pentru PB. Limita de cuantificare (LOQ) a fost 5,12mg/L pentru VPA şi 5,32mg/Lpentru PB. Au fostevaluati 120 de pacienti cu mono- (VPA/PB) saupluriterapie (VPA+PB). 55,9% dintreconcentraţiileplasmatice de VPA (118 pacienti) s-au incadratîndomeniulterapeutic, 33,6% au avutnivelemaimici, iarpentru 10.5% nivelele au fostmaimari. Concentratiileplasmatice de PB în cazul a 11 pacienti au fostmaimicidecâtconcentratia minima terapeutică. CONCLUZII REFERINŢE A fost dezvoltată si validata o metodă simplă GC-FID de monitorizare a a unor antiepileptice (AED) din plasma pacienţilor. Prepararea probelor fără derivatizare şi utilizarea detecţiei FID asigură metodei un raport bun eficienţă/preţ şi posibilitatea utilizarii în scopul cuantificării de rutină a VPA şi PB. Concentratiile plasmatice determinate la pacienti au fost variate. Nu s-a constatat o legătură evidentă între administrarea de AED în mono-, sau politerapie şi nivelele plasmatice ale acestora. 1.Eadie MJ. Therapeutic drug monitoring – antiepileptic drugs. Br J Clin Pharmacol. 2000; 52(S1): 11S–20S 2.Volmut J, Matisová E, Pham Thi H. Simultaneous determination of 6 antiepileptic drugs by capillary gas chromatography. J. Chromatogr. 1990; 527(2):428-35.