Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EFECTELE ANTIINFLAMATOARE ALE EXTRACTELOR DE ERYNGIUM PLANUM L. ŞI E. MARITIMUM L. (APIACEAE) ASUPRA INFLAMAŢIEI ACUTE INDUSE LA ŞOBOLAN CU ULEI DE TEREBENTINĂ SIMONA CONEA (SUCIU)1, ALINA ELENA PÂRVU2, SORANA BOLBOACĂ3 1 Catedra de Farmacie clinică, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad. 2Catedra de Fiziopatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca. 3Catedra de Biostatistică, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca. OBIECTIVE MATERIAL SI METODE Scopul lucrării a fost să evaluăm efectul antiinflamator a două extracte fluide (EF) de Eryngium planum (scai vânăt) şi E. maritimum (vitrigon) S-a utilizat modelul inflamației acute. Experimentul s-a desfășurat pe 6 loturi a 10 șobolani masculi Wistar (150-170 g). Inflamaţia a fost indusă cu ulei de terebentină (6 mL/Kg, i.m.). lotul 1 – Eryngium. planumEF (1 g/Kgc.), lotul 2 - E. planum EF (100 mg/Kgc.), lotul 3 – E. maritimum EF (1 g/Kgc.), lotul 4 - E. maritimum EF (100 mg/Kgc.), lotul 5 (martor) – ser fiziologic şi lotul 6 - diclofenac (20 mg/Kgc.). Administrarea a fost i.p. (1, 2). Fig. 1. Efectul extractelor asupra nr. total de leucocite (nr./mm) 3 Fig. 2. Efectul extractelor asupra % de neutrofile Fig. 3. Efectul extractelor asupra sintezei de NO (mg/dl) Fig. 4. Efectul asupra activităţii fagocitare Fig. 5. Efectul extractelor asupra indicelui fagocitar (%) REZULTATE • Evaluarea efectului antiinflamator s-a realizat prin determinarea nivelului de nitriţi din serul animalelor, printr-un test de fagocitoză, prin numărarea leucocitelor şi a leucocitelor diferenţiale (%) (Fig.1-5). • Rezultatele au fost interpretate statistic şi au fost exprimate ca media  SEMa 3 determinări independente. REFERINŢE CONCLUZII 1. Miranda KM, Espey MG, Wink DA. A rapid, simple spectrophotometric method for simultaneous detection of nitrate and nitrite, Nitric Oxide, 2001, 5, 62-71. 2. Pleşca-Manea L., Pârvu A.E., Pârvu M., Tămaş M., Buia R., Puia M. Effects of Melilotus officinalis on acute inflammation. Phytother Res 2002, 16(4), 316-319. • Asupra răspunsului medular de fază acută, ambele extracte au evidenţiat un efect inhibitor semnificativ, ca urmare a reducerii numărului total de leucocite datorită scăderii procentului de neutrofile (fagocite de fază acută). • Ambele extracteau demonstrat efecte antiinflamatoare deoarece au scăzut proliferarea şi activarea fagocitelor circulante şi au inhibat sinteza de NO.