Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Parametri de curgere şi tixotropie pentru caracterizarea reologică a hidrogelurilor Mihaela Violeta Ghica1, Lăcrămioara Popa1, Cristina Dinu-Pîrvu1, Mădălina Georgiana Albu2, Alina Orțan3 1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Disciplina de Chimie-Fizică şi Coloidală, Str. Traian Vuia, nr. 6, 020956, Bucureşti; 2Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile-Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie Încălţăminte, Departamentul de Colagen, Str. Ion Minulescu, nr. 93, 031215, Bucureşti; 3 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Departamentul de Matematică-Fizică şi Măsurători Terestre, Blvd. Mărăşti, nr. 59, 011464, Bucureşti MATERIAL ȘI METODĂ OBIECTIVE Obiectivul prezentului studiu l-a constituit proiectarea şi evaluarea proprietăţilor de curgere şi tixotropie ale unor hidrogeluri de carboximetilceluloză sodică (CMCNa), amestec de polimeri negelifianți (PEG 400 și PEG 1000) și indometacin. Determinările reologice au fost derulate la două temperaturi (23oC şi 37oC), utilizând un vâscozimetru rotaţional. Hidrogelurile au fost supuse la diferiţi timpi de agitare (10s, 2min, 5min, 10min, 20min la 23oC, respectiv 10s, 2min, 5min la 37oC) la o viteză maximă de rotaţie de 60rpm şi s-au înregistrat reogramele corespunzătoare ascendentă şi descendente exprimate ca tensiune de forfecare în funcţie de viteza de forfecare. REZULTATE Valorile parametrilor de tixotropie ale hidrogelurilor analizate la a) 37oC; b) 23oC a) Profilele reologice ale hidrogelurilor cu 1% CMCNa analizate la 23oC b) *Indometacin 1% (m/m) Datele reologice indică pentru toate hidrogelurile testate la ambele temperaturi scăderea vâscozităţii la creşterea vitezei de forfecare, evidenţiind o comportare pseudoplastică ce facilitează curgerea formulării. Caracterul tixotrop, parametru de calitate urmărit în scopul transformării unui gel iniţial vâscos într-un produs subţire, uşor de administrat, a fost cuantificat prin diferiţi descriptori: aria de tixotropie(Sasc - determinată pentru diferiţi timpi de agitare ai hidrogelului la viteza de rotaţie maximă), indicele de tixotropie (Thist% - procent al ariei reodistruse cauzată de agitaţie la viteza maximă de rotaţie raportată la aria ascendentă), constanta de tixotropie (c -parametru care reprezintă viteza cu care aria descendentă atinge valoarea sa minimă şi caracterizează variaţia ariei descendente în timp) şi coeficientul tixotropic de destructurare - B. CONCLUZII Profilele reologice ale hidrogelurilor cu 2% CMCNa analizate la 37oC REFERINȚE Concentraţia polimerului inductor al gelifierii şi temperatura la care s-au derulat experimentele reologice influenţează marcant valorile parametrilor de curgere şi tixotropie ai hidrogelurilor. Caracteristicile reologice descrise afectează micromediul în care are loc cedarea unui medicament încorporat în astfel de sisteme şi determină timpul de stază la locul de aplicare. J. Ma, Y. Lin, X. Chen, B. Zhao, J. Zhang, Food Hydrocolloids, 2014, 38, 119–128. S.M.A. Razavi, H. Karazhiyan, Food Hydrocolloids,2009, 23, 908–912. M. Dolz, F. Gonzales, J. Delegido, M.J. Hernandez, J. Pellicer, J. Pharm. Sci., 2000, 89 (6), 790-797.