Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

82 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Studii clinice și chimico-toxicologice privind abuzul de benzodiazepine pe fondul dependenței de alcool Nicoleta Carmen Purdel1, Carolina Negrei1, Florica Nicolescu1, Teodor Octavian Nicolescu2 1UMF “Carol Davila” București, Facultatea de Farmacie, Disciplina de Toxicologie, Str. Traian Vuia 6, Sector 2, București, 020956, România 2UMF “Carol Davila” București, Facultatea de Farmacie, Disciplina de Chimie Organică, Str. Traian Vuia 6, Sector 2, București, 020956, România OBIECTIVE MATERIAL ȘI METODE Benzodiazepinele, medicamentele cel mai frecvent prescrise la nivel mondial pentru tratamentul anxietății și insomniei, au efecte secundare reduse și siguranța terapeutică relativ mare în comparație cu alte clase de medicamente care acționează asupra SNC. Acesta este motivul pentru care benzodiazepinele sunt adesea obiectul abuzului de medicamente, aceasta fiind una dintre explicațiile numărului mare de intoxicații accidentale sau voluntare, prin supradozare. Cazurile letale prin supradozare prin ingerare de benzo-diazepine sunt întâlnite la pacienți care au ingerat simultan etanol sau alte deprimante ale SNC. Studiile clinice au arătat că benzodiazepinele sunt frecvent utilizate în îngrijirea paliativă ca sedative, cu scopul de a ajuta pacienții alcoolici aflați în sindromul de retragere (tratament alcoolism, în cure de tratament pentru dezintoxicare). În cadrul studiilor chimico-toxicologice am urmărit o metodologie analitică privind separarea benzodiazepinelor și a metaboliților lor din material biologic, identificarea și determinarea spectrofotometrică în vizibil a nitrazepamului într-un caz de intoxicație polimedicamentoasă. REZULTATE Separarea și identificarea benzodiazepinelor prin HPTLC au condus la obținerea de spoturi portocalii bine conturate și delimitate. Dintre cele 12 sisteme de solvenți studiate, cel mai eficient a fost o-xilen:acetonă:amoniac 25 % (50:50:1), iar pentru revelare a fost folosit reactivul Meunier-Macheboeuf. Dozarea spectrofotometrică în vizibil a nitrazepamului, bazată pe reacția Bratton-Marshall, a demonstrat linearitatea metodei în domeniul de concentrație 4,68-6,25 g/mL. Figura 1 o-xilen:acetona:amoniac 25% (50:50:1) Timp migrare 17 minute Revelare: reactiv Meunier- Macheboeuf. Figura 2 o-xilen:acetona:amoniac 25% (50:50:1) Timp migrare 17 minute Revelare: reactia Bratton-Marshall. O=oxazepam; PH=2-amino-8-cloro-2’-fluorobenzofenona; M1=metoda fara hidroliză; M2=metoda cu hidroliză. Tabelul I Rezultatele determinării cantitative a nitrazepamuluiîn urină În tabelul Isunt prezentate: •valorile absorbantelor (A) citite la spectrofotometrul UV-Vis Cary 100 Bio; •concentraţiile (c) probelor în g/ml nitrazepam obţinute prin raportare la curba etalon; •cantitatea totală de nitrazepam prezentă în fiecare probă calculată cu ajutorul formulei •exprimarea procentuală a cantităţii eliminate, raportată la doza administrată (5 mg) Figura 3Reprezentarea grafică a procentelor de eliminare a nitrazepamului in urina, la diferite intervale de timp. REFERINȚE CONCLUZII 1.Armstrong A.W, Armstrong E. J., Golan D. E., Tashjian A. H. Jr. – Principles of Pharmacology, The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 3rd Edition, Ed. Wolters Kluwer Lippincott, Williams & Wilkins Health, 2012 (Section 11C, Chapter 12) 2. Katzung G. B., Masters S.B., Trevor A.J. – Basic & Clinical Pharmacology, 12th Edition, Ed. McGrow Hill Medical, Singapore, 2012 (Chapter 22, 24, 29,32); Metoda HPTLC și spectrofotometria în vizibil pot fi utilizate în laboratoarele de toxicologie clinică pentru monitorizarea concentrațiilor plasmatice ale benzodiazepinelor, în caz de supradozare sau intoxicație polimedicamentoasă.