Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

81 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Studiu experimental privindefectelepregabalineiasuprareactivităţiinociceptive la şoareci Liliana Mititelu-Tartau1, Eliza Gratiela Popa2, Lacramioara Ochiuz2, Catalina Elena Lupusoru1 1Disciplina de Farmacologie, Facultatea de Medicină, 2Disciplina de TehnologieFarmaceutică, Facultateade Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘GrigoreT. Popa’, Iasi, Romania OBIECTIVE MATERIAL SI METODE Medicamentul anticonvulsivant pregabalineste un nou analog al acidului gama-aminobutiric, utilizat ca antiepileptic şi analgezic în durerea neuropată. Studiul a urmărit investigareaefecteloracesteisubstanţepe un model experimental de dureresomatică la şoareci. Experimentul s-a realizatpeşoarecialbi Swiss masculi (20-25g), repartizaţiîn 4 loturi de câte 6 animale, care au primitsubstanţele pecaleoralătimp de 7 ziledupă cum urmează: Lotul I (martor): apădistilată 0,1ml/10g greutate; Lot II (PGB 10): 10 mg/kg corp; Lot III (PGB 20): 20 mg/kg corp, Lot IV (MTZ): metamizol 500 mg/kgcorp (folosit ca martorpozitiv, cu efecteanalgezicecunoscutepeacest model experimental). Investigareanocicepţieicutanate s-a realizatprintestulimersieicozii. Latenţarăspunsuluipână la retragereacozii, ca reacţie de evitare a stimuluitermicdureros s-a considerat index al pragului de nocicepţie. Protocolul experimental a urmăritrecomandărileComisiei de Etică a Cercetării a U.M.F. “Gr.T. Popa” Iaşi. Datele au fostexprimate sub forma mediei +/- deviaţia standard a medieişiprelucrate statistic utilizândprogramulSPSS17şitestul ANOVA. Pregabalin REZULTATE Administrarea a 10 mg/kg corppregabalin nu a influenţatsemnificativlatenţarăspunsului la stimulareatermicănociceptivăcomparativ cu lotulmartor. Tratamentul cu 20 mg/kg corppregabalin a crescutsemnificativ statistic (p<0.05) perioada de latenţăcomparativ cu lotultratat cu apădistilată. CONCLUZII REFERINTE Modelul experimental de dureresomaticăprinimersiacozii a demonstrat o acţiuneantinociceptivă a pregabalinei la doza de 20 mg/kg corp, nu însăşi la doza de 10 mg/kg corp. Ma C, Animal models of pain, IntAnesthesiolClin, 2007, 45 (2): 121-31. Mititelu-Tartau L, PopaEG, LupusoruRV, Lupusoru CE, Stoleriu I, Ochiuz L, Synergic effects of pregabalin-acetaminophen combination in somatic and visceral nociceptive reactivity, Pharmacology, 2014, DOI 10.1159/000362649, in press. Sikandar S, Dickenson AH, Pregabalin modulation of spinal and brainstem visceral nociceptive processing, Pain, 2011 October; 152(10): 2312–2322.