1 / 10

Made by

Fix Common PC Problems. Made by. Mr. C hainan Butkamwong No. 10 Mr. Thanawat Tangtong No. 18 First Pre-Architecture. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบน PC เป็นประจำ. มีปัญหากับการใช้งาน PC ? http://www.microsoft.com/athome สามารถช่วยคุณได้ให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตัวคุณเอง

gerry
Télécharger la présentation

Made by

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fix Common PC Problems Made by Mr. ChainanButkamwong No. 10 Mr. ThanawatTangtong No. 18 First Pre-Architecture

  2. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบน PC เป็นประจำ มีปัญหากับการใช้งาน PC ? http://www.microsoft.com/athomeสามารถช่วยคุณได้ให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตัวคุณเอง ในวินโดว์ 7 และ วิสต้า เราได้เสนอทางเลือกหลากหลายทางในการแก้ปัญหา ถึงแม้จะไม่เหมือนระบบปฏิบัติการ XP

  3. F1 คือเวทมนต์ ที่จะช่วย PC คุณได้ หากคุณไม่เข้าใจได้การที่จะใช้งานโปรแกรมต่างๆ ใย PC F1 จะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือโปรแกรมต่างๆที่คุณใช้ ซึ่งมันจะช่วยคุณมากๆในการแก้ปัญหาของโปรแกรมเหล่านั้นได้

  4. การเริ่มต้น ถ้าคุณกำลังเผชิญกับอุคสรรค์ที่แตกต่าง เช่น อุปกรณ์ใหม่ของคุณไม่ปรากฎบน desktop โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คุณเพิ่มเข้าไปไม่ทำงาน และมีข้อความแจ้งเตือน error หรือ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเริ่มต้นทำงานได้ นี่เป็นเพียงแก้ปัณเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการเพิ่ม Hardware หรือ software ควรที่จะ back up คอมพิวเตอร์ก่อน หลายๆปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการเช็คได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นพวก การต่อพ่วง ปลั๊กอาจหลวม หลังจากที่คุณแน่ใจว่าเสียบแน่นแล้วให้ทำการรีสต่ร์ทเครื่อง เขียนข้อมูลการเกิดปัญหาให้ Microsoft Customer Service and Support แล้วรอการตอบกลับ

  5. หาที่ต้นตอของปัญหา Microsoft ได้จัดหาการหาวิธีที่หาต้นตอของปัญหาแล้วจัดการแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ได้ Pc คุณกำลังข้อควา Error?? คุณสามารถแก้ปัญหาได้โดยเพียง คิดลอกโค้ด Error แล้ว search ใน Microsoft Fix it Solution Center ในหลายกรณี คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาบน Pc คุณโดยเพียง คลิกเดียวเท่านั้น แต่หากคุณไม่เห็นข้อความ Error คุณก็มสามารถแก้ได้จาก Microsoft Answers และ Office Answers Microsoft Fix it Beta เพียงแค่คุณดาวน์โหลดมัน ก็สามารถที่ช่วยคุณแก้ไขปัญหาต่างๆบน PC ต่างๆได้ หากคุณอยากที่เข้าใจถึงปัญหาที่คุณเจออยู่ เราแนะนำให้คุณแก้ไขปัญหา ตามหัวข้อในสไลด์ต่อไปนี้

  6. Software errors แก้ปัญหาเบื้องต้นของ Software errors ตรวจสอบ Spec ขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่ Software ต้องการ ตรวจสอบความความเข้ากันได้ของระบบกับ Software ปิดโปรแกรมที่ไม่ต้องการใช้ หรือที่ไม่จำเป็นต้องใช้ เช็คพื้นที่เก็บข้อมูล ทำการลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการใช้ ทำการบังคับไม่ให้โปรแกรมบางโปรแกรมเริ่มทำงานเองโดยอัติโนมัติตอนเริ่ม Start up Windows ทำงานเอง ทำการจัดเรียงข้อมูลการเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อยกประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ แสกน Virus และ Spyware ทำการ reboot คอมพิวเตอร์แล้วทำการเริ่มโปรแกรมใหม่ ทำการปรึกษา Microsoft Help and Support และ Windows Community เพื่อขอความช่วยเหลือ อย่างแรกควรจะติดต่อ ทางผู้ให้ความช่วยเหลือกับผู้บริโภค เพื่อปรึกษาก่อน แล้วจึงขอความช่วยเหลือจาก Microsoft Customer Service and Support

  7. การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต หากคุณมี Modem, Window 7 และ Vista Home Network แล้วมีปัญหาทางด้านใช้งาน คุณสามารถหาได้จาก Microsoft Help and Support ซึ่งจะบอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆได้ เช่น • สัญญาณหายไป • การหาสัญญาณของ Network • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา • การเชื่อมต่อ Network มีปัญหา • ความเร็วในการเชื่อต่อช้า

  8. Hardware errors แก้ปัญหาเบื้องต้นของ Hardware errors ให้ทำความแน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใส่ประกอบรวมกันอย่างถูกต้อง ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาวะที่ใช้งานได้ และได้รับเพียงพอ ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ทำการเชื่อมต่อกับ PC แล้ว เสียบปลั๊กอย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่าตัว hardware นั้นทำงานอยู่ ดูข้อความ error บน display ที่มาจากตัว hardware ซึ่งในหลายๆกรณีจะมีวิธีแก้ไขอยู่ในคู่มือการใช้ ให้แน่ใจว่า drivers ของตัว hardware อยู่ในรุ่นล่าสุด ลอง reboot แล้วเริ่มทำการใช้งานอุปกรณ์ ทำการปรึกษา Microsoft Help and Support และ Windows Community หรือ เว็บไซต์ของผู้ผลิต ที่ให้ความช่วยเหลือ

  9. System failure เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มขึ้นหรือปิดตัวลงเอง? Windows ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณปิดหรือรีบูตเครื่องโดยไม่มีการเตือน? ทำตามคำแนะนำขั้นตอนโดยขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียกคืนระบบ1 . ยืนยันว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าและได้รับพลังงาน ถ้าเป็นเช่นนั้นบูตเครื่องและดูว่าปัญหายังคงมีอยู่2พยายามฟื้นฟูระบบของคุณ3 ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณมีปัญหาหน่วยความจำ4 สแกนฮาร์ดไดรฟ์ที่คุณมีข้อผิดพลาด5 มองหาปัญหาไดรเวอร์ลองใช้ตัวเลือกบูตขั้นสูงและการทำงานในเซฟโหมดท่านเพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่หรือโปรแกรมควบคุมใน Windows 7 หรือ Windows Vista ก่อนที่ Windows หยุดทำงาน? หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชัน Start up recovery 2 ลง Windows ใหม่หากปัญหายังคงอยู่ให้ปรึกษา Microsoft Help and Support และ Windows Community ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft

  10. Hard drive failure เป็นกรณีของ System failure ที่ร้ายแรงที่สุด อาการที่บ่งบอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Hard drive failure ไม่บูทระบบปฎิบัติการ ไม่พบระบบปฎิบัติการ คอมพิวเตอร์เกิดอาการรวนเมื่อเริ่มต้นการทำงาน PC ของคุณส่งสัญญาณรบกวนแปลกๆ หากคุณเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ลองทำตามการตั้งค่าตามคำแนะนำ ทำการซ่อมแซม Hard drive เอาข้อมูลกลับมาโดยใช้ Boot CD ใช้เครื่องมือ Free system recovery tools

More Related