Download
made by n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Made by PowerPoint Presentation

Made by

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Made by

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Made by

 2. Merlinia AssistanceHovedpunkter • Øg sikkerheden for medarbejdere, der en gang imellem føler sig truet. • Undgå behovet for dyre elektroniske alarmsystemer. • Undgå anvendelse af drastiske metoder, der kan få et lille problem til at vokse til sig stort.

 3. Hvem har behov forMerlinia Assistance? • Merlinia Assistance anvendes typisk af medarbejdere, der mødes med klienter på lukkede kontorer. • Socialrådgivere i kommunerne er et eksempel. • Generelt kan programmet bruges i situationer, hvor der er risiko for aggressive eller truende klienter.

 4. Sjov tegning! … eller hva’? Får du nogensinde besøg af sådanne hyggelige gæster?

 5. Hvordan virker Merlinia Assistance? • Merlinia Assistance er et IT system, der kan fungere i de fleste PC netværk. • Administratoren angiver hvilke medarbej-dere, der kan anmode om hjælp, og hvilke der skal reagere på disse anmodninger. • En medarbejder, der føler sig truet, placerer en finger på Esc tasten og holder den nede i tre sekunder.

 6. Anmod om assistance Hold blot Esc tasten nede i tre sekunder.

 7. Sådan fungereranmodning om hjælp • Et stort beskedvindue vises på skærmen hos 2 eller 3 personer, som er de nærmeste hjælpere til personen, der anmoder om hjælp. • Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange, der reagerer på anmodningen, udsendes den til flere personer. • Personen, der anmoder om hjælp, kan se på sin skærm, at der bliver reageret.

 8. Kom og hjælp mig! Denne besked vises på flere personers skærme.

 9. Yd assistance • Prøv at nedtrappe situationen. En eskalering kan medføre yderligere problemer. • Eksempelvis kan man ringe til personen, der har bedt om hjælp. • En anden kollega kan gå ind på vedkommendes kontor med en kop kaffe.

 10. Yd assistance(fortsat) • Personen med kaffekoppen foregiver at være overrasket over, at der er en gæst til stede. • Han tilbyder at hente kaffe til gæsten også. • Når han forlader kontoret, ”glemmer” han at lukke døren.

 11. Yd assistance(fortsat) • To situationer er sjældent ens, og nogen gange kan konflikten blive for alvorlig til, at den kan nedtrappes på en enkel måde. • Det er helt op til kunden selv, hvordan instrukser for alarmhåndtering skal udformes.

 12. Ét enkelt tastetryk… Kollega 1 Kollega 3 Kollega 2 …og tre andre personer ved at du behøver hjælp.

 13. Mere end blot software • Merlinia Assistance er mere end blot et stykke software. Det inkluderer forslag til procedurer til nedtrapning af truende situationer og anbefalinger til, hvordan de kan øves. • Et alarmsystem er vigtigt, men paratviden om, hvordan en alarm skal håndteres, er ligeså vigtig.

 14. Afslutning Merlinia Assistance er et enkelt men omfattende PC-baseret alarmsystem, der øger sikkerheden for medarbejdere, der af og til føler sig truet.

 15. Spørgsmål?