1 / 15

Made by

Made by. Merlinia Assistance Hovedpunkter. Øg sikkerheden for medarbejdere, der en gang imellem føler sig truet. Undgå behovet for dyre elektroniske alarmsystemer. Undgå anvendelse af drastiske metoder, der kan få et lille problem til at vokse til sig stort.

yardan
Télécharger la présentation

Made by

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Made by

 2. Merlinia AssistanceHovedpunkter • Øg sikkerheden for medarbejdere, der en gang imellem føler sig truet. • Undgå behovet for dyre elektroniske alarmsystemer. • Undgå anvendelse af drastiske metoder, der kan få et lille problem til at vokse til sig stort.

 3. Hvem har behov forMerlinia Assistance? • Merlinia Assistance anvendes typisk af medarbejdere, der mødes med klienter på lukkede kontorer. • Socialrådgivere i kommunerne er et eksempel. • Generelt kan programmet bruges i situationer, hvor der er risiko for aggressive eller truende klienter.

 4. Sjov tegning! … eller hva’? Får du nogensinde besøg af sådanne hyggelige gæster?

 5. Hvordan virker Merlinia Assistance? • Merlinia Assistance er et IT system, der kan fungere i de fleste PC netværk. • Administratoren angiver hvilke medarbej-dere, der kan anmode om hjælp, og hvilke der skal reagere på disse anmodninger. • En medarbejder, der føler sig truet, placerer en finger på Esc tasten og holder den nede i tre sekunder.

 6. Anmod om assistance Hold blot Esc tasten nede i tre sekunder.

 7. Sådan fungereranmodning om hjælp • Et stort beskedvindue vises på skærmen hos 2 eller 3 personer, som er de nærmeste hjælpere til personen, der anmoder om hjælp. • Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange, der reagerer på anmodningen, udsendes den til flere personer. • Personen, der anmoder om hjælp, kan se på sin skærm, at der bliver reageret.

 8. Kom og hjælp mig! Denne besked vises på flere personers skærme.

 9. Yd assistance • Prøv at nedtrappe situationen. En eskalering kan medføre yderligere problemer. • Eksempelvis kan man ringe til personen, der har bedt om hjælp. • En anden kollega kan gå ind på vedkommendes kontor med en kop kaffe.

 10. Yd assistance(fortsat) • Personen med kaffekoppen foregiver at være overrasket over, at der er en gæst til stede. • Han tilbyder at hente kaffe til gæsten også. • Når han forlader kontoret, ”glemmer” han at lukke døren.

 11. Yd assistance(fortsat) • To situationer er sjældent ens, og nogen gange kan konflikten blive for alvorlig til, at den kan nedtrappes på en enkel måde. • Det er helt op til kunden selv, hvordan instrukser for alarmhåndtering skal udformes.

 12. Ét enkelt tastetryk… Kollega 1 Kollega 3 Kollega 2 …og tre andre personer ved at du behøver hjælp.

 13. Mere end blot software • Merlinia Assistance er mere end blot et stykke software. Det inkluderer forslag til procedurer til nedtrapning af truende situationer og anbefalinger til, hvordan de kan øves. • Et alarmsystem er vigtigt, men paratviden om, hvordan en alarm skal håndteres, er ligeså vigtig.

 14. Afslutning Merlinia Assistance er et enkelt men omfattende PC-baseret alarmsystem, der øger sikkerheden for medarbejdere, der af og til føler sig truet.

 15. Spørgsmål?

More Related