Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. STUDII ASUPRA COMPOZIŢIEI CHIMICE ŞI A POTENȚIALULUI ANTIOXIDANT ŞI ANTIMICROBIAN AL SPECIEI HERACLEUM SPHONDYLIUM L. (APIACEAE) IlioaraOniga, AndreeaDrăguş, LaurianVlase, Daniela Hanganu, AncaToiu, MirceaTămaş, Daniela Benedec Universitatea de MedicinăşiFarmacie “IuliuHaţieganu”, Facultatea de Farmacie, Cluj-Napoca, România OBIECTIVE MATERIAL SI METODE • În vederea caracterizării farmacognostice a speciei Heracleum sphondylium L. (Apiaceae) - brânca ursului - ne-am propus analiza calitativă şi cantitativă a unor compuşi polifenolici şi evaluarea potenţialului antioxidant şi antimicrobian al extractelor • planta este utilizată în medicina populară pentru proprietățile tonice, afrodisiace, vasodilatatoare • S-au folositextractealcoolicedinrădăcini, tulpini, frunze, flori, fructe de brâncaursului, recoltate de la plante dinfloraspontană a României • Identificareaşicuantificareacompuşilorpolifenolici –spectrofotometric, CSS, HPLC-MS • Acţiuneaantioxidantă s-a evaluatcuajutorulradicalului stabil DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) • Activitatea antimicrobiană - metoda difuzimetrică Rezultateleanalizei HPLC-MS a compuşilorpolifenoliciînextracteleetanolice (EE) şi metanolice (EM) de H. sphondylium(mg polifenoli/100 gprod.veg) Cromatograma HPLC – EMfrunze Cromatograma HPLC – EMflori, fructe Conţinutulîncompuşi polifenolici din H. sphondylium Activitateaantioxidantă– frunze Evaluareaacţiuniiantimicrobiene REZULTATE • Analizele cromatografice au permis identificarea unor compuşi din clasa acizilor fenolici şi flavonoidelor, repartizaţi diferenţiat în organele plantei • Rutozidă a fost prezentă în toate extractele • Cele mai mari cantităţi de polifenoli s-au determinat în extractele etanolice din frunze și respectiv flori acestea fiind şi cele mai active din punct de vedere al proprietăţilor antioxidante • Evaluarea acţiuniiantimicrobiene a arătat o activitate bunăa extractelor din frunze, florişifructepeStaphylococcus aureusşia extractului din rădăcini pe Listeria monocytogenes CONCLUZII • Extractele etanolice din frunze şi respectiv flori de Heracleum sphondyliumconţin compuşi polifenolici cu potenţial antioxidant şi antimicrobian • Rezultatele obţinute permit completarea datelor ştiinţifice asupra speciei indigene H. sphondylium, în vederea unei valorificări terapeutice cât mai corecte