Download
velkommen til foreldrem te for 3 klasse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til foreldremøte for 3.klasse! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til foreldremøte for 3.klasse!

Velkommen til foreldremøte for 3.klasse!

284 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til foreldremøte for 3.klasse!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velkommen til foreldremøte for 3.klasse! Agenda : Lekser Norsk K&H Gym Regning RLE NSM Engelsk Hjemmesiden Våre forventninger til foreldrene Vi samles på klasserommet etterpå

  2. Norsk • Muntlig kommunikasjon • Foredrag. • Lytte, gjenfortelle, forklare, samtale, diskusjon, egne meninger. • Skriftlig kommunikasjon • Meningsfylte setninger, punktum, stor bokstav, spørsmålstegn, utropstegn. • Skrive fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. Dikt. • Stavskrift • Eventyr, sammensatte tekster – lese tabeller, værmelding etc • Språk, litteratur og kultur • Grammatikk: sammensatte ord, substantiv, verb, adjektiv, dobbel konsonant • Lesing: avkoding, forståelse og motivasjon. Bruk biblioteket!

  3. Lesing • 5 ganger??? Les til de leser med flyt. • Lesing = avkoding X forståelse X motivasjon • Avkodingsproblemer? Øv på språklydene. • Leseprestasjon: litt lesing gir bratt læringskurve kontra null lesing. • Leselyst kan ikke tvinges – må lokke, lure, motivere, være rollemodeller, gi gode leseopplevelser

  4. NSM • Ute eller inne. • Blader • Nedbrytere • Landsdeler og kommuner • Vær og metrologi • Verdensdeler • Lyd og luft • Skjelett • Bronsealder • Elv, innsjø, fjord og hav • Næringsliv • kildesortering

  5. Engelskwww.stairs.no • Mye muntlig på skolen- setningsstrukturer og fraser • Dialogspill, spørsmål og svar, enkle setninger • Sanger • Smartboard – filmsnutter og engelske lydbøker • Arbeidshefte med tekster og skriftlige oppgaver på skolen • Lekser: Gloser – bruk i setning Lese- og arbeidshefte • Emner i 3.kl: tall, farger, årstider, mat, klær, hjem, skole, klokka, bondegård, familie • Engelsk dag for hele skolen

  6. Våre forventninger til foreldrene: Sørg for at barna får nok søvn. Planlegg matpakken sammen med barna. Sørg for at pennalet er i sekken hver dag med spisse blyanter, fargeblyanter og visk. Følg opp leksene og signer. Påpek feil du ser. Sørg for at barna har en bok å lese i hjemme. Delta i leseopplæringen hver dag. Les ukeplanen og følg med på beskjeder. Barna må vite sin egen fødselsdato, adresse, kunne navn på ukedager, måneder og årstider. Ferieplanlegging - se på kart med barna. La barna få erfaring med penger, veksling og måling av volum. Send mail ved sykdom.