Download
kulat st l metodiky pr ce v n hradn rodinn p i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KULATÝ STŮL Metodiky práce v náhradní rodinné péči PowerPoint Presentation
Download Presentation
KULATÝ STŮL Metodiky práce v náhradní rodinné péči

KULATÝ STŮL Metodiky práce v náhradní rodinné péči

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KULATÝ STŮL Metodiky práce v náhradní rodinné péči

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KULATÝ STŮLMetodiky práce v náhradní rodinné péči 17. 6. 2013

  2. VÝBĚR A HODNOCENÍ METODIK DOBRÉ PRAXE • Proč: • jedním z cílů projektu je hledání dobré praxe v České republice a následné šíření mezi organizacemi → zlepšení a zkvalitnění metod práce v oblasti NRP, prohlubování spolupráce mezi organizacemi a sdílení informací • Cíl: • nalézt metodiky (nebo soubory metodik) které reprezentují dobrou praxi v NRP a splňují kritéria projektu pro šíření • Jak: • dle předem stanovených kritérií zpracovaných v metodice „Postup a kritéria hodnocení vybraných metodik pro projekt CP NRP“ →Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

  3. VÝBĚR A HODNOCENÍ METODIK DOBRÉ PRAXE • Proces výběru a hodnocení Sběr metodik v NRP v ČR OG Základní výběr metodik OG Získání souhlasu autora metodiky OG Předložení metodik základního výběru k posouzení ROP OG Vyhodnocení posudků a určení pořadí metodik ROP Hodnocení/ oponentura vybraných metodik ROP Diskuse nad pořadím a výběr metodik k šíření OR Posouzení a doporučení/ nedoporučení k šíření SR Schválení výběru metodik k šíření

  4. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Gabriela Navrátilová www.centrumpodpory.cz