Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slova protikladná PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slova protikladná

Slova protikladná

953 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Slova protikladná

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. zima ráno hodně rychle zdravý dlouhý málo nahlas silně smutek večer tlustý velký studený krátký chytrý Slova protikladná Napiš opak.