1 / 8

Formål med FUR APP

Formål med FUR APP. - Nem måde at søge info om Fur for turister - Tiltrække flere turister - Virksomheder på Fur kan markedsføre sig selv via FUR APP. - Forbedre oplevelsen på Fur - Branding af Fur. Funktionerne. Problemstillinger. - Dårlig netværksdækning

tegan
Télécharger la présentation

Formål med FUR APP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Formål med FUR APP • - Nem måde at søge info om Fur for turister • - Tiltrække flere turister • - Virksomheder på Fur kan markedsføre sig selv via FUR APP. • - Forbedre oplevelsen på Fur • - Branding af Fur

  2. Funktionerne

  3. Problemstillinger • - Dårlig netværksdækning • - Krav om smartphone / tablet • - Downloade App´en selv • - Svært at fange den ældre generation • - Opdatering af FUR APP

  4. Markedsføring & Finansiering • - Hvordan drift af app´en finansieres? • - Hvordan kan app´en markedsføres?

  5. Konklusion • Vi tror FUR App´en. • - Kan forbedre oplevelsen af Fur • - Give flere besøgende • - Forbedre markedsføringen af lokale virksomheder

  6. Gruppe 4 • Datamatiker: • Marcus, Stefan, Mikkel, Daniel Service Økonom: • Mark, Kristina Produktionsteknolog: • Dmytro • Kontakt: furapp@help2go.dk

More Related