Download
ukrepi mobilnega managementa v gradcu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ukrepi mobilnega managementa v Gradcu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ukrepi mobilnega managementa v Gradcu

Ukrepi mobilnega managementa v Gradcu

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ukrepi mobilnega managementa v Gradcu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Izbor najboljših praks: Ukrepi mobilnega managementa v Gradcu Claus Köllinger – koellinger@fgm.at

 2. Izbira teme → Organizacijski ukrepi • Mobilni Center • Glavne kolesarske poti Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 3. Izbira teme → Organizacijski ukrepi • Mobilni Center • Glavne kolesarske poti → Motivacijski ukrepi • Program za vrtce Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 4. Izbira teme → Organizacijski ukrepi • Mobilni Center • Glavne kolesarske poti → Motivacijski ukrepi • Program za vrtce → Informacijski ukrepi • Smernice za gradbene projekte Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 5. Mobilni Center v Gradcu → deluje že 13 let → razpolaga s 3. svetovalnimi mesti in s telefonsko svetovalno službo → imel je več kot 40.000 klicev v letu 2009 → imel je več kot 35.000 strank v letu 2009 → je del določbe Štajerskega javnega prometa Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 6. Mobilni Center v Gradcu → storitve centra med vikendi in ob sobotah • Cene in informacije PT storitev • Prodaja vstopnic in svetovanje • Načrtovanje potovanj v prostem času • “Car Sharing” svetovanje • Upravljanje pritožb javnega prevoza • Storitve in svetovanja za podjetja Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 7. Mobilni Center v Gradcu → Svetovalne storitve za dogodke, podjetja ali prebivalce • Stojnica z informativnim gradivom • Osebni svetovalec za mobilnost in svetovalna oprema na samem kraju →Svetovanje po telefonu →in na spletni strani: www.mobilzentral.at Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 8. Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 9. Glavne kolesarske poti → Cilji • Povezati center z okoliškimi občinami • Ustvariti hitre in direktne kolesarske povezave • Spodbuditi spremembo mobilnosti v prid kolesarstvu → Skupno delo • Zvezne dežele Štajerske • Mesta Graz • ARGUS – Štajerska kolesarska lobist skupina • FGM-AMOR Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 10. Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 11. Main bicycle routes Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 12. Glavne kolesarske poti → 13 glavnih smeri je bilo izbranih po naslednjih tehničnih merilih: • Najmanj križišč • Najmanj mešanih prometnih območij • Najmanj morebitnih sporov • Brez dizajnerskih ovir • Privlačnost za kolesarje • Varnost in zaščita • Visoko povpraševanje potencialnih in uporabnih frekvenc • Najhitrejša povezava med dvema točkama Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 13. Glavne kolesarske poti → Nadaljnja merila za izbor so bila: • Služijo dnevno (delo, izobraževanje, nakupovanje, prosti čas) inza turistične namene • Povezati center mesta z primestnimi centri in sosednjimi občinami • Biti prepoznavni brez načrta mesta • Enostavno za uporabo • Uporabljati iste poti v obe smeri, druga poleg druge → Glavne kolesarske poti imajo vzdrževalne in optimizacijske prednosti! Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 14. Program v vrtcih → Program izobraževanja mobilnosti za vrtce v Gradcu → Razlogi: • Zmanjšana telesna dejavnost otrok • Negativni vplivi na telesni in duševni razvoj otrok • Vedno več otrok je v vrtec pripeljanih z avtom! → Starost otrok v vrtcih je idealna za zbujanje navdušenosti nad kolesarstvom! → Cilj programa je vplivati na mobilno obnašanje staršev v prihodnosti! Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 15. Program v vrtcih → Naučiti se voziti kolo Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 16. Program v vrtcih → Naučiti se voziti kolo → Certifikat „jaz lahko vozim kolo“ Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 17. Program v vrtcih → Naučiti se voziti kolo → Certifikat „jaz lahko vozim kolo“ → Zgodbe o kolesarstvu Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 18. Program v vrtcih → Naučiti se voziti kolo → Certifikat „jaz lahko vozim kolo“ → Zgodbe o kolesarstvu → Kolesarski festival Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 19. Program v vrtcih → Naučiti se voziti kolo → Certifikat „jaz lahko vozim kolo“ → Zgodbe o kolesarstvu → Kolesarski festival → Tekmovanja iz umetnosti na temo kolesarstva Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 20. Program v vrtcih → Naučiti se voziti kolo → Certifikat „jaz lahko vozim kolo“ → Zgodbe o kolesarstvu → Kolesarski festival → Tekmovanja iz umetnosti na temo kolesarstva → Motivacijske aktivnosti za starše na temo „s kolesom v vrtec“ Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 21. Program v vrtcih → Naučiti se voziti kolo → Certifikat „jaz lahko vozim kolo“ → Zgodbe o kolesarstvu → Kolesarski festival → Tekmovanja iz umetnosti na temo kolesarstva → Motivacijske aktivnosti za starše na temo „s kolesom v vrtec“ → Program izvajajo pedagogi v vrtcih! Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 22. Program v vrtcih → Program zajema vse vrtce v Gradcu → 112 pedagogov se je udeležilo 12 delavnic → Vključenih je bilo okrog 4.000 otrok → Razdeljenih je bilo 202 koles → Zelo veliko zadovoljstvo je med otroci, pedagogi in starši! → Program je do sedaj potekal vsako leto! Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 23. Smernice za gradbene projekte → Namenjeno je investitorjem, gradbenim podjetjem, gradbenim družbam in načrtovalcem → Ukvarjati se z mobilnostjo z vidika, gradnje novih rezidenc, podjetij, trgovin na drobno, prostega časa ali izobraževalne ustanove → To je produkt mesta Graz in FGM-AMOR v okviru projekta IEE-ADD HOME Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 24. Smernice za gradbene projekte Smernice za temo so: → Dostopnost in prepustnost na področju gradbeništva → Dizajn avtomobilov in parkirnih mest za kolesa → Inovativne storitve mobilnosti, vključene v ponudbo nepremičnin → Zagotavljanje informacij o mobilnosti za prihodnje uporabnike Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 25. Smernice za gradbene projekte Dostopnost in prepustnost na področju gradbeništva Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 26. Smernice za gradbene projekte Dostopnost in prepustnost na področju gradbeništva Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 27. Smernice za gradbene projekte Dizajn avtomobilov in parkirnih mest za kolesa Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 28. Smernice za gradbene projekte Inovativne storitve mobilnosti, vključene v ponudbo nepremičnin Quelle: Rhomberg Bau, Bregenz Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 29. Smernice za gradbene projekte Zagotavljanje informacij o mobilnosti za prihodnje uporabnike Quelle: Rhomberg Bau, Bregenz Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 30. Smernice za gradbene projekte Priročnik je na voljo na spletni strani ADD HOME, kjer si ga lahko tudi brezplačno prenesete: www.add-home.eu Neposredna povezava do PDF: http://add-home.eu/docs/Leitfaden_Mobilitaet_080210_EN.pdf Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota

 31. Hvala lepa! Conference „Moving as a way of life“, Murska Sobota