1 / 4

LEDELSE

Workshop. LEDELSE. Hva hvis ledelse ikke fantes?. Må vi ledes? Hvorfor må vi ledes? Hva er forskjellen med og uten ledelse?. Å lede betyr å være først. men læringsledelse er ikke hvilken som helst ledelse! Ikke alle ledere er på lag med lærelysten – men det må ledere av læring være.

bliss
Télécharger la présentation

LEDELSE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Workshop LEDELSE Navn, Tittel, 62 80 80 00

  2. Hva hvis ledelse ikke fantes? Må vi ledes? Hvorfor må vi ledes? Hva er forskjellen med og uten ledelse?

  3. Å lede betyr å være først • men læringsledelse er ikke hvilken som helst ledelse! • Ikke alle ledere er på lag med lærelysten – men det må ledere av læring være. • Leder og de som skal ledes. Det er enklest når det er en match.

  4. Hva er det å lede? • Ikke så vanskelig å si noe om det. • Det som er vanskeligere og viktigere er å identifisere og beskrive Lederpraksisen. HVA gjør en god leder? Og HVORDAN gjør han det? Det må bli tema en annen gang…..

More Related