1 / 4

Program- ledelse

Den projekteffektive virksomhed. Program- ledelse. Program- ledelse. Ledelse af det enkelte projekt. Ledelse af det enkelte projekt. 1-1-2000. 1-4-1999. 1-7-1999. 1-10-1999. 4. Kvt 1999. 3. Kvt.19999. 2.Kvt. 1999. Flytteplan klar. Plast og metal flyttet. FV - lager flyttet.

saskia
Télécharger la présentation

Program- ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Den projekteffektive virksomhed Program- ledelse Program- ledelse Ledelse af det enkelte projekt Ledelse af det enkelte projekt

  2. 1-1-2000 1-4-1999 1-7-1999 1-10-1999 4. Kvt 1999 3. Kvt.19999 2.Kvt. 1999 Flytteplan klar Plast og metal flyttet FV - lager flyttet Flytning Aftale med alle leverandører Logistik- projekter Plast pilot Evaluering Pilot projekt Evaluering MVL klar til indlagring 1. Prod.grp. Flyttet (Gr. Afb.) MVL bestilt Fabriks projekter Sidste prod. grp. flyttet Simulator Kører MVL kører Udbuds materiale klar Udbudsmateriale kontorer klar Produktions- bygninger klar Byggeri færdigt Licitation Bygninger Lokal aftaler på plads Ny orga- nisation Organisation og personale Prod grp. uddannet Redesign gennem- ført Fase 1 Fase 4 Fase 3 Fase 5 Outsourcing Riga Fase 2 Fase 1 varer på lager Fase 2 varer på lager Outsourcing Indien Kvalitets- dokumentation Kvalitets- håndbog

  3. Styre programmet Styre programmets indhold og omfang Planlægge og styre fremgangsmåde og indhold Igangsætte projekter Styre usikkerheder/risici Styre kvalitet Håndtere problemstillinger (issues) Administrere programmet Organisere programmet Tilrettelægge metoder og dokumentationsstandarder Tilrettelægge programadministrative procedurer og faciliteter Ressourcestyring Økonomistyring Kontraktstyring Levere driftsresultaterne Lede programmets forandringsprocesser Udvikle driftsorganisationens implementeringskompetence Sikre drifts- og forretningsvirkningerne

  4. Ledelsens styringsbilleder Tidsplan og frem- drift Priorite- rings- billede Beman- ding Projekt- beskri- velser Afhæn- gig- heder milepæle Projekt- sammen- hænge Omkost- ninger Projekt score- card Imple- mente- ringsbe- lastning Nytte- virkning

More Related