Download
struktura romana straussov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura Romana Straussová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura Romana Straussová

Struktura Romana Straussová

70 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Struktura Romana Straussová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. StrukturaRomana Straussová Využití struktury u dětí s PAS

  2. Struktura • Týká se 1) orientace v čase, 2) orientace v prostoru, 3) motivace • Předvídatelnost a vizualizace: dítěti se snažíme pro něj srozumitelným způsobem sdělit CO má dělat KDE JAK to má dělat JAK DLOUHO PROČ (motivace – odměna) • Tím mu dává potřebné bezpečí

  3. SamostatnostVím,co mám dělat Nepotřebuji verbální vedení, neustálé upozorňování, co bude následovat, co mám udělat Videoukázka svačina

  4. Proč se ve výchově dětí s PAS máme zdržovat strukturou? • Dítě nemusí být neustále někam „vláčeno“ • Lépe rozumí tomu, kam má jít a co má dělat, nepotřebuje slovní instrukce • To zvyšuje jeho samostatnost - z pasivního objektu se dítě stává aktivním subjektem – naším partnerem

  5. Orientace v čase • Denní režimy (týdenní režimy, diáře) • Cestovní proužky a cestovní knihy • Procesuální schémata • Vymezení času minutkou, přesýpacími hodinami, písničkou, počtem prvků…

  6. Denní režim • „CO se teď se mnou bude dít?“, „CO bude potom?“ (dítě může i nesouhlasit – v každém případě ale ví) • Učí dítě porozumět tomu, že každá činnost má svůj začátek, průběh a KONEC – tím zlepšuje jeho soustředění • POZDRAV (karta v režimu)

  7. Postupně přecházíme k týdenním režimům, kalendářům, diářům

  8. Cestovní proužek/cestovní kniha • Zajišťují předvídatelnost venku (na procházce) • Aby se dítě cítilo bezpečně, nemusí trvat na stále stejné trase, jistotu mu poskytuje obrázkový plán cesty • Co dělat, když se cesta změní?

  9. Vymezení času • Dítě se činnosti nemusí bát, bude trvat jen určitou dobu • Vymezení doby - KUCHYŇSKOU MINUTKOU - PŘESÝPACÍMI HODINAMI - PAPÍROVÝMI HODINAMI - PÍSNIČKOU - POČTEM PRVKŮ (5 kostek, 2 lžičky...)