Download
helena junttila n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helena junttila PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helena junttila

Helena junttila

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Helena junttila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Helena junttila Biografinentutkimus Roosa-Maria Tukia, TeriTsokkinen. Annika Ryhänen, Saara Sipilä, Emma Puputti, Laura Kalaoja

  2. Lapsuusjaopiskelu • Helena Junttilasyntyi 15.2.1963 Simossa • ViettilapsuutensaKittilässäsekäAskassa, Sodankylässä. • Häntuleetaiteellisestasuvusta: • IsänveliVesaJunttilajatätiTerttuJunttilaolivattaiteilijoita • HänenisänisänsäEinariJunttilaoliensimmäisiä Lapin maalareita. • MyösHelenanisämaalasi. • Hänenäitinsäpuolestaanmyi ”Lapin taidetta” pitkinsuomenmaata.

  3. TaiteilijuusolisiisosanatavallistaarkeaHelenanlapsuudessa, jahänpiirsipaljonpienestäpitäen. • TussipiirtojasentekniikattulivatHelenallejovarhaintutuiksi. Helenanäitieipitänyttyttärensäaikomuksestataiteilijaksialantaloudellisenepävarmudenvuoksi, muttaHelenaaeimuutammatitkiinnostaneet. • Muinaharrastuksina Helena soittipianoa, jonkaoppitunneilleäitikyyditsiHelenaajahänensiskoaanAskastaainaRovaniemelleasti. Helena olimyösinnokaslukemaankaikenlaistaainamyyteistäjafantasiaromaaneistavenäläisiinklassikkoihin.

  4. Opiskelujayksityiselämä • Ylioppilaaksitulonjälkeen Helena opiskeliOrivedenopistonkuvataidelinjallavuodenjaVapaassataidekoulussaHelsingissävuosina 1985-1989 • “Koulussaolihyväämuunmuassasommittelujavärioppi, muttavierastaabstraktiinilmaisuunkannustaminen, kun olijolöytänytomanilmaisunsatarinoidenjamyyttienkautta. Opiskelunjälkeentäytyitaasuudelleenopetellaomanlainentekeminen. Vuosiamenilähesyksinomaantussipiirustustentekemisessäjanytvastaviimevuosinamaalaaminen on löytynyt.” • “Haluantehdäsellaisiakuvia, että kun niitäkatsoo, tukkahulmuaa.”

  5. Toistuvastikarhuaihettakäsitellyttaiteilija on maininnuttärkeäksilähtökohdakseenunen, jossahänkohtasikarhun. Unientavoinkuvatovatkotoisinalitajunnanlähteestä. Karhusta on ajanmyötämuodostunuttaiteilijanomienvoimienkuva. • “Äitinikuoli 1988. Mie asuinHelsingissäjatulinAskaan. Silloinnäinkarhu-unen. Uniolihyvintodellinen. Otinunenitselleniamuletiksi tai joksikin. Se toiminullevoimaa, kun olihuonojapäiviä.” • “Karhu on kuvajostakinminunvoimasta tai energiasta”, Helena Junttilapohtii. “Karhu-unioliminulleniintärkeäjuttu, ettäniistätauluistatulihyviä.” • “Karhu on äidinjaäitiydensymboli.” • KasvejaJunttila on kuvannutalkuperäisinäelämänmuotoina, “ikuisempinakuinkivi”.

  6. Elämänkumppanijakaksilasta, toisennimi on Otso • Omistaaainakinyhdenkoiran • Pitääleppärouskuista • Suomentaidemaalariliitonjäsenvuodesta1996 • Lapin taiteilijaseuranhallituksenjäsenvuodesta 1997, puheenjohtajana 2005-2006 • Säveltää, soittaapianoajakirjoittaa

  7. Tuotanto • Helena on pitänytlukuisanmääränyksityisnäyttelyitäjaosallistunutyhteisnäyttelyihinkotimaassajaulkomailla mm. Islannissa, Ruotsissa, Unkarissa, SaksassajaVenäjällä. • Näyttelytovatsaaneethyvänvastaanotonjakriitikotovatlähespoikkeuksettakirjoittaneethyvinmyönteisestinuorestapohjoisenlahjakkuudesta. • Läpimurtonavoidaanpitää Galleria PelininnäyttelyäHelsingissäjaBeckerissäJyväskylässäsyksyllä 1996. • Viimevuonnahänentöitäänoliesillä mm. BarentsinalueennaistaiteilijoidennäyttelyssäTukholmassa 1998 jakuluvanavuonnaArgankelissajaBerenikenhiukset -näyttelyssäRovaniementaidemuseossa 1999.

  8. Ajankuva/ taide-elämä 1990-luvun puolivälinjälkeen • SuomenavautuminenEurooppaan (EU -jäsenyys 1995, Shengen -sopimus 1996) • Lamanjälkeinennousukausi • Yhteiskunnallinenmuutos: tietoyhteiskunnannousu, Internetinjakännyköidenkäytönleviäminen, ”maailmanpieneneminen”, turismi • Pohjoisentaiteilijatolivatyleensätunnettujarikkaastakuvauksestaan, jotenJunttilansymbolisminäyttäytyihyvinkinkaruna • 1980 -luvultaalkaentaidemuseotjne. näyttelypaikatLapissalisääntyneet

  9. lähteet • http://www.helenajunttila.net/ • https://fi-fi.facebook.com/helena.junttila • http://www.kaltio.fi/vanhat/index903c.html?143