1 / 1

I denne søde tid, hvor...

I denne søde tid, hvor. …regnen pisker ned og mørket falder på, ville det være dejligt at sætte en aften på skrå. Det er derfor med stor fornøjelse, at vi i år kan indbyde dig til at deltage i FORMAT julefrokost 2000. Dato: 8. december 2000. Kl.: 13.00. Sted: CAF, Vedbækstuen.

saskia
Télécharger la présentation

I denne søde tid, hvor...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. I denne søde tid, hvor... …regnen pisker ned og mørket falder på, ville det være dejligt at sætte en aften på skrå. Det er derfor med stor fornøjelse, at vi i år kan indbyde dig til at deltage i FORMAT julefrokost 2000. Dato: 8. december 2000 Kl.: 13.00 Sted: CAF, Vedbækstuen Sæt nu X i kalenderen! Menu: …vent og se! Pris: 120,- Kærlig hilsen Jannie & Steen F. Tilmelding til Jannie: senest onsdag 29. november 2000.

More Related